Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Kokouskutsu

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 2/2008
Aika:
Keskiviikkona 30.1.2008 klo 9.00 - 10.00
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Seppo Kittilä (Jaakko Leino), Krister Lindén (Outi Paloposki), Kare Mäkinen (Daniel Aalto), Esko Niiranen (Stephan Schulz).

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Ilmoitusasiat
 3. Laitoksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2008
 4. Yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin virantäyttö
  • Syksyllä johtoryhmä esittänyt, että virka täytetään. Laitoksella täytyy pitää yhteistoimintamenettelyn mukaninen kokous virantäyttöasiasta. Tiedekunta päättänee ja hoitanee varsinaisen aukijulistamisen, mutta laitoksen johtoryhmän pitänee käsitellä ja hyväksyä virantäyttöselostetta tms. varten yksityiskohtia (viran nimi; opetus- ja tutkimusalojen sekä tehtävien tarkempi määrittely perusteluineen; täytetäänkö toistaiseksi/määräajaksi; vaaditaanko mahdollinen käytännöllinen perehtyneisyys; julistetaanko kansainväliseen hakuun; ulkomaalaisilta hakijoilta edellytetty kielitaito). Tiedekunta kaivannee asiasta myös YT-kokouksen pöytäkirjaa, jollainen pitänee kutsua koolle (viikkoa ennen kokousta). Ks. tiedekunnan ohjeet: http://www.helsinki.fi/hum/tdk/tts/2008/virkajarjestelyt2008.doc
 5. Tuutorit ensi syksyksi
  • Kieliteknologiaan tarjolla Inari Listenmaa
 6. Mahdolliset muut asiat
  • Oppiaineittaiset tekstit tiedekunnan vuosikertomusta varten.
  • CLARIN-infrastruktuuriin liittyvä hanke-esitys OPM:lle
  • KPK-tutkijakoulun laajentumishankkeen tilanne
 7. Seuraavan kokouksen ajankohta