Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 1/2008
Aika:
Keskiviikkona 9.1.2008 klo 9.00 - 10.20
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Seppo Kittilä, Outi Paloposki (Krister Lindénin varahenkilönä) ja Kare Mäkinen.

Käsiteltävät asiat

 1. Kokous avauttiin ja todettiin päätösvaltaiseksi
 2. Ilmoitusasiat
  • FM Johanna Kuninkaan yleisen kielitieteen alaan kuuluva väitöskirja "Structure informationnelle et constructions du kabyle - Etude de trois types de phrase dans le cadre de la grammaire constructionnelle" tarkastetaan perjantaina 11.1.2008 klo 12 Helsingin yliopiston päärakennuksen (Unioninkatu 34) auditoriossa XIV. Vastaväittäjänä on professori Henri-José Deulofeu (Université Aix-Marseille) ja kustoksena professori Jan-Ola Östman. Väitöskirja on julkaistu sarjassa Publications of the Department of General Linguistics (no. 42). Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4424-3
  • LANGNETissa pidetty 8.-10.1. kurssi Constructions, Discourse, and Cognition, jonka järjestelyihin laitos on osallistunut.
  • Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelmaan on palkattu Hanna Westerlund koordinaattoriksi 1.1.-31.12.2008. Tero Aalto on siirtynyt maisteriohjelmasta CSC:n palvelukseen. Hänen tilalleen on palkattu FM Henna-Riikka Laitinen multimediasuunnittelijaksi 1.1.-31.12.2008.
  • OPM:lta saatiin 200.000 euroa käytettäväksi vuoden 2008 aikana CLARINia tukevan toimintaan. Sen turvin on palkattu FT, dos. Martti Vainio ajaksi 1.1.-31.7.2008 ja Jussi Piitulainen ajaksi 1.1.-28.2.2008.
  • Laitoksella on kevään aikana kaksi vierailijaa Tomskin pedagogisesta valtionyliopistosta, Anrey Filchenko ja Olga Potanina.
 3. Laitoksen tulo- ja menoarvio vuodeksi 2008
  • Dekaanin päätös rahanjaosta on tullut, ks. https://portal-08.it.helsinki.fi/doclink/113978
  • Tiedekunnan yhteinen ylijäämä vuodelta 2007 nousi yli sallitun 14 % rajan ja laitoksen ylijäämä olisi ollut kieliteknologian säästöjen vuoksi olennaisesti yli tämän rajan. Sen vuoksi anottiin kvestorilta, että 200.000 euroa näistä säästöistä siirrettäisiin käytettäväksi CLARINia tukevaan tutkimukseen ja muihin tehtäviin. Raha käytettäisiin puoliksi vuonna 2008 ja puoliksi vuonna 2009.
  • Keskusteltiin laitoksen talousarvion luonnoksesta vuodelle 2008. Tiedot vuodelta 2007 säästyvistä rahoista ovat vielä epävarmoja, joten talousarviota ei ollut mahdollista vahvistaa. Vuoden 2008 toiminnan toteuttaminen luonnoksen kulupuolen mukaisesti näyttäisi ongelmattomalta.
 4. Dosentuuria varten tarvittavan opetustaitoa arvioivien lautakuntien nimeäminen.
  • Matti Miestamo on hakenut yleisen kielitieteen dosentuuria ja johtoryhmä on kokouksessaan 30.5.2007 nimennyt opetustaitoa arvioivan lautakunnan. Lautakunta (prof. Fred Karlsson, Krister Lindén ja Esko Niiranen) on tehnyt arvionsa, jonka mukaan hakijan opetustaito on hyvä. Johtoryhmä katsoi, että lausunto voidaan lähettää tiedekunnalle.
  • Princetonin yliopiston professori Mirjam Fried on ilmaissut aikeensa hakea yleisen kielitieteen dosentuuria. Johtoryhmä päätti tätä ennakoiden asettaa lautakunnan arvioimaan hänen opetustaitoaan ja siihen jäseniksi prof. Fred Karlssonin, yliopistonlehtori Seppo Kittilän sekä opiskelija Kare Mäkisen.
 5. Kääntäjänkoulutuksen uudelleenorganisointi: kieli- ja teemakohtaiset työryhmät Laitokseltamme pyydetään ehdokkaita ryhmään nro 6 (käännöstiede (uusi teoria-aine) + kieliteknologia + av-kääntäminen).
  • Johtoryhmä päätti esittää ehdokkaiksi teemakohtaiseen ryhmään 6 (tässä järjestyksessä): prof. Kimmo Koskenniemeä, prof. Andrew Chestermania ja yliopistonlehtori Outi Paloposkea.
 6. Mahdollisia muita asioita ei ollut
 7. Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin keskiviikko 30.1.2008 kello 9-10.