Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Kokouskutsu

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 1/2008
Aika:
Keskiviikkona 9.1.2008 klo 9.00 - 10.00
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Seppo Kittilä (Jaakko Leino), Krister Lindén (Outi Paloposki), Kare Mäkinen (Daniel Aalto), Esko Niiranen (Stephan Schulz).

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Ilmoitusasiat
  • FM Johanna Kuninkaan yleisen kielitieteen alaan kuuluva väitöskirja "Structure informationnelle et constructions du kabyle - Etude de trois types de phrase dans le cadre de la grammaire constructionnelle" tarkastetaan perjantaina 11.1.2008 klo 12 Helsingin yliopiston päärakennuksen (Unioninkatu 34) auditoriossa XIV. Vastaväittäjänä on professori Henri-José Deulofeu (Université Aix-Marseille) ja kustoksena professori Jan-Ola Östman. Väitöskirja on julkaistu sarjassa Publications of the Department of General Linguistics (no. 42). Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4424-3
  • Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelmaan on palkattu Hanna Westerlund koordinaattoriksi 1.1.-31.12.2008. Tero Aalto on siirtynyt maisteriohjelmasta CSC:n palvelukseen. Hänen tilalleen on palkattu FM Henna-Riikka Laitinen multimediasuunnittelijaksi 1.1.-31.12.2008.
  • OPM:lta saatiin 200.000 euroa käytettäväksi vuoden 2008 aikana CLARINia tukevan toimintaan. Sen turvin on palkattu FT, dos. Martti Vainio ajaksi 1.1.-31.7.2008 ja Jussi Piitulainen ajaksi 1.1.-28.2.2008.
 3. Laitoksen tulo- ja menoarvio vuodeksi 2008
  • Dekaanin päätös rahanjaosta on tullut, ks. https://portal-08.it.helsinki.fi/doclink/113978
  • Tiedekunnan yhteinen ylijäämä vuodelta 2007 nousi yli sallitun 14 % rajan ja laitoksen ylijäämä olisi ollut kieliteknologian säästöjen vuoksi olennaisesti yli tämän rajan. Sen vuoksi anottiin kvestorilta, että 200.000 euroa näistä säästöistä siirrettäisiin käytettäväksi CLARINia tukevaan tutkimukseen ja muihin tehtäviin. Raha käytettäisiin puoliksi vuonna 2008 ja puoliksi vuonna 2009.
  • Arvio talousarvioksi ohessa. Laskelmassa on tiedekunnan myöntöjen mukaiset tulot merkittynä, mutta säästöjen osalta luvut ovat summittaisia arvioita, varsinkin niiden jakautuminen oppiaineille, on vain arvaus. Jos noudatetaan laskelman menopuolen suuntaviivoja, laitoksen talous vuonna 2008 lienee ongelmaton.
 4. Dosentuuria varten tarvittavan opetustaitoa arvioivien lautakuntien nimeäminen.
  • Matti Miestamo on hakenut yleisen kielitieteen dosentuuria ja tiedekunta on pyytänyt johtoryhmää nimeämään lautakunnan.
  • Princetonin yliopiston professori Mirjam Fried hakee yleisen kielitieteen dosentuuria ja on juuri vierailulla maassamme.
 5. Kääntäjänkoulutuksen uudelleenorganisointi: kieli- ja teemakohtaiset työryhmät Laitokseltamme pyydetään ehdokkaita ryhmään nro 6 (käännöstiede (uusi teoria-aine) + kieliteknologia + av-kääntäminen).
 6. Mahdolliset muut asiat
 7. Seuraavan kokouksen ajankohta