Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 10/2007
Aika:
Tiistaina 20.11.2007 klo 9.00 - 10.00
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Läsnä:
Kimmo Koskenniemi (pj.), Fred Karlsson, Seppo Kittilä, Krister Lindén, Outi Paloposki (asiantuntijana), Kare Mäkinen, Stephan Schulz (Esko Niirasen varajäsenenä).

Käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen avattiin ja todettiin päätösvaltaiseksi.

  2. Ilmoitusasiat

  3. Käännöstieteen siirtymisestä Helsinkiin on muotoutunut suunntteluryhmän esitys tiedekuntaneuvoston 27.11.2007 pidettävälle kokoukselle, johon esitykseen laitosneuvosto otti kantaa seuraavilta osilta:

    "Yleisen käännösteorian" sijasta pitäisi käyttää termiä "käännösteoria" tai mieluummin "käännöstiede". (Yleisen käännösteorian opetuksesta vastaa k- ja k-teorian l.)

    Muodostettavasta "käännöstiede" -nimisestä oppiaineesta olisi todettava, että se on sivuaine ilman sisäänottoa. (Muodostetaan uusi käännöstiede-niminen oppiaine ...) Esityksessä termejä "käännnösteoria ja "käännöstiede" on käytetty sekaisin.

    Yleisen kielitieteen laitoksen nimiehdotuksesta todettiin, että laitoksen nimi voisi uudessakin ratkaisumallissa säilyä entisenä. Jos laitoksen nimeä muutetaan, niin johtoryhmän mielestä esitettyä "kieli- ja käännösteorian laitos" -nimeä parempi nimi olisi "lingvistiikan laitos" tai "kielitieteen laitos".

  4. Kokous päättyi klo 10.00