Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Kokouskutsu

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 10/2007
Aika:
Tiistaina 20.11.2007 klo 9.00 - 10.00
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Seppo Kittilä (Jaakko Leino), Krister Lindén (Outi Paloposki), Kare Mäkinen (Daniel Aalto), Esko Niiranen (Stephan Schulz).

Käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  2. Ilmoitusasiat
  1. Käännöstieteen siirtymisestä Helsinkiin on muotoutumassa suunntteluryhmän esitys tiedekuntaneuvostolle (tulee liitteeksi), johon laitosneuvosto voi ottaa kantaa ennen, kuin asia käsitellään tiedekuntaneuvostossa 27.11.2007. Tässä vaiheessa kyse on periaatepäätöksestä, joka ottaa kantaa laitos- ja oppiainerakenteeseen, mutta yksityiskohtainen suunnittelu (opetussuunnitelmat, siirtymäsäännökset ja valinnat) alkaa keväällä 2008.
  2. ...
  3. Mahdolliset muut asiat
  4. Seuraavan kokouksen ajankohta