Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Kokouskutsu

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 8/2007
Aika:
Keskiviikkona 17.10.2007 klo 9.00 - 9.50
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson (klo 9.00-9.30), Andrew Chesterman (asiantuntijana ja Karlssonin varamiehenä 9.30-9.50), Jaakko Leino (Kittilän varamiehenä), Krister Lindén (klo 9.20-9.50), Kare Mäkinen ja Stephan Schulz (Niirasen varamiehenä).

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avatiin ja todettiin päätösvaltaiseksi.

 2. Ilmoitusasiat

  • Ei ollut.
 3. Laitoksen ja tiedekunnan väliset tulosneuvottelut

  • Laitoksen edustajiksi valittiin tiedekunnan ohjeen mukaan: esimies (Kimmo Koskenniemi), amanuenssi (Johanna Ratia), keskiryhmän edustaja (Seppo Kittilä) ja yksi opiskelijoiden (Kare Mäkinen) edustaja ja kun laitoksella on enemmän kuin yksi oppiaine, myös yleisen kielitieteen (Fred Karlsson) ja MonAKOn (Andrew Chesterman) edustajat.

  • Käsiteltiin asioita, joita otetaan esille tulosneuvotteluissa:

   Laitoksen tavoitteet (tavoiteohjelma) kaudeksi 2007-2009, jotka ovat ohessa: oppiaineiden osalta päivitetty osuus TTS 2007-09). Päivitetyssä TTS:ssä on laitoksen tutkimusprofiili, laitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2008-2010: (1) avoinna olevan yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin viran julistaminen haettavaksi sekä (2) puheteknologian jaetun yliopistonlehtoraatin perustaminen 1.1.2008 alkaen yhdessä puhetieteiden kanssa.

   KPK-maisteriohjelman koordinointia varten pitäisi saada periaatepäätös tiedekunnalta vuoden 2009 alusta eteenpäin. TKK:n informaatiotekniikan sisällyttämisestä maisteriohjelmaan tulisi myös keskustella.

   Siirtymävaiheen opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta ja muut uuden tutkintojärjestelmän siirtymäkauden päättymiseen liittyvät asiat ovat hoidossa oppiaineittain.

   Avoimen väylän kautta tapahtuvaa opiskelijoiden erityisvalinnan aloittamista ei katsottu tarpeelliseksi.

   Laadunvarmistusmenettelyt ovat laitoksella hoidettuna, ks. laatukäsikirjaa verkossa)

   Amanuenssien virat ovat vakinaisessa budjetissa, mutta tulevien kampuskohtaisten järjestelyiden vaikutuksista emme vielä tiedä. ATK-tukipalvelut saadaan tiedekunnalta 1/3 Mirek Leheckan panoksena, palvelimet ulkoistettu CSC:hen ja Vallilaan. Laitoksen kirjastopalvelut mm. käsikirjasto on liitetty tiedekunnan kirjastoon.

   Vuoden 2008 määrärahoista odotamme dekaanin tarjousta lokakuun lopussa.

   Muuna laitoksen ehdottamana aiheena voidaan keskustella Kovolan käännöstieteen opetuksen siirrosta yleensä sekä siihen liittyen tuloksellisuuskaavan ongelmista, kun kaavassa jaetaan tutkintotuloksia professorien lukumäärällä, mutta kaikilla professoreilla ei ole oppiainetta, josta voisi valmistua maistereita (lainkaan tai samassa määrin kuin muista).

   Suoritetuttuja opintoviikkoja v.2006: yleisessä kielitieteessä 1504,25, kieliteknologiassa 545,50, MonAKOssa 1365,00. Tutkintoja suoritettu v. 2006: ykt 2 FM ynnä HuK 1, kieliteknologiassa FM 7, HuK 5.

   Tämänhetkinen arvio laitoksen rahatilanteesta vuoden 2007 lopussa perustuu pääosin kirjanpidon tietoihin 1.1. - 30.9.2007. Laitokselle jäänee edelleen runsaasti ylijäämää (ehkä n. 360.000 euroa).

   Vuoden 2008 velvoitepalkkojen arviot: yleinen kielitiede (prof. + 2 yliop.leht.) 221.480 e, kieliteknologia (prof. + yliop.leht.) 163.766 e, MonAKO (1/2 prof, yliop.leht., aman.) 141.963 e, laitoksen yhteiset (aman.) 41.995, yhteensä 569.204 e. Lisäksi KPK-maisteriohjelmalla multimediasuunnittelija ja koordinaattori (osarahoituksella) OPM:n hankerahoista.

   Arvio laitoksen muista menoista on alustavassa budjetissa vuodelle 2008.

 4. Mahdollisia muita asioita ei ollut.

 5. Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei vielä sovittu.