Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Kokouskutsu

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 8/2007
Aika:
Keskiviikkona 17.10.2007 klo 9.00 - 10.00
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Seppo Kittilä (Jaakko Leino), Krister Lindén (Outi Paloposki), Kare Mäkinen (Daniel Aalto), Esko Niiranen (Stephan Schulz).

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 2. Ilmoitusasiat

 3. Laitoksen ja tiedekunnan väliset tulosneuvottelut (jatketaan 10.10. alkanutta käsittelyä)

  • Laitoksen edustajiksi tulevat tiedekunnan ohjeen mukaan: esimies (Kimmo Koskenniemi), amanuenssi (Johanna Ratia), yksi keskiryhmän (nimettävä tässä kokouksessa) ja yksi opiskelijoiden (nimettävä tässä kokouksessa) edustaja ja kun laitoksella on enemmän kuin yksi oppiaine, myös yleisen kielitieteen (Fred Karlsson) ja MonAKOn (nimettävä tässä kokouksessa) edustajat.

  Tulosneuvotteluita varten valmistellaan mm. seuraavia kohtia 17.10. mennessä:

  1. laitoksen tavoitteet (tavoiteohjelma) kaudeksi 2007-2009, (ohessa oppiaineiden osalta päivitetty osuus TTS 2007-09, päivitetty 16.10. klo 16.30)
  2. laitoksen tutkimusprofiili -- (oppiaineiden päivitettävä osuutensa, jos tarvetta - sisällytetään päivitettyyn TTS:ään)
  3. laitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2008-2010 (puheteknologian jaettu yliopistonlehtoraatti puhetieteiden kanssa) sekä haettavaksi julistettavat virat (yleisen kielitieteen yliopistonlehtoraatti) ja niihin liittyvät virkajärjestelyt
  4. maisteriohjelmien periaatteetja rahoitus (pyydettäneen tiedekunnalta varoja KPK-maisteriohjelman koordinoinnin jatkamiseen)
  5. siirtymävaiheen opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta ja muut uuden tutkintojärjestelmän siirtymäkauden päättymiseen liittyvät asiat (lienee hoidossa, mutta oppiaineiden pitäisi antaa lyhyt selvitys siitä miten tämä asia on hoidettu)
  6. avoimen väylän opiskelijoiden valinta (ei koske laitoksen oppiaineita, tarkoittaisi opiskelijoiden ottoa kandidaatin vaiheeseen avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella)
  7. laadunvarmistusmenettelyt tiedekunta- ja laitostasolla (laatukäsikirjaa ja se on verkossa)
  8. hallinto-, (amanuenssit budjetissa) ATK- (ATK-tukipalvelut tiedekunnalta 1/3 Mirek Leheckan panoksena, palvelimet ulkoistettu CSC:hen ja Vallilaan) ja kirjastopalveluiden (mm. laitoksen käsikirjaston) järjestäminen (kirjastopalvelut liitetty tiedekunnan kirjastoon) ja rahoitus
  9. vuoden 2008 määrärahat (odotamme dekaanin tarjousta lokakuun lopussa)
  10. muut laitoksen ehdottamat aiheet (mitä ehdotettaisiin)

  Suoritetuttuja opintoviikkoja v.2006: yleisessä kielitieteessä 1504,25, kieliteknologiassa 545,50, MonAKOssa 1365,00. Tutkintoja suoritettu v. 2006: ykt 2 FM ynnä HuK 1, kieliteknologiassa FM 7, HuK 5.

  Tämänhetkinen arvio laitoksen rahatilanteesta (päivitetty 16.10. klo 11.00)

  Vuoden 2008 velvoitepalkkojen arviot: yleinen kielitiede (prof. + 2 yliop.leht.) 221.480 e, kieliteknologia (prof. + yliop.leht.) 163.766 e, MonAKO (1/2 prof, yliop.leht., aman.) 141.963 e, laitoksen yhteiset (aman.) 41.995, yhteensä 569.204 e. Lisäksi KPK-maisteriohjelmalla multimediasuunnittelija ja koordinaattori (osarahoituksella) OPM:n hankerahoista.

  Kuluvan vuoden perusteella laskettu arvio laitoksen muista menoista vuodelle 2008: tilakustannukset (134.219 omista, 17.754 opetustiloista), tuntiopetus 30.327 (jonka lisäksi muut palkat ja palkkiot 14.392), tarvikkeet 8.104, palvelut (matkustus 9.492, muut 4.140), muut menot 467 euroa. Yhteensä 66.921 euroa.

 4. Mahdolliset muut asiat

 5. Seuraavan kokouksen ajankohta