Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 8/2007
Aika:
Keskiviikkona 10.10.2007 klo 9.00 - 10.00
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Läsnä:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Seppo Kittilä, Krister Lindén, Kare Mäkinen.

Käsiteltävät asiat

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin päätösvaltaiseksi.

 2. Ilmoitusasiat

  • Andrew Chesterman esitteli tämän hetken tietoja Käännöstieteen laitoksen tulevista järjestelyistä. Jos laitokseemme liitetään Kouvolasta tulevia osia, on myös mahdollista, että laitoksen nimeä muutettaisiin.
  • Kimmo Koskenniemi kertoi, että EU:n komission kolmivuotinen CLARIN-infrastruktuurihankkeen valmisteluvaihe käynnistyy 1.1.2007, laitos on mukana ja saa rahoitusta n. 300.000 euroa 41 htkk:n työpanosta varten.
  • Fred Karlsson on saanut Suomen Akatemialta 320.000 euron rahoituksen vuosiksi 2008-2011 hankkeeseen Maahanmuuttajien suomen kielen ääntäminen - foneettinen pitkittäistutkimus suomen oppimisesta toisena kielenä.
 3. Laitoksen ja tiedekunnan väliset tulosneuvottelut

  Tiedekuntamme ja sen laitosten välisistä tulosneuvotteluista vuodelle 2008 on annettu ohjeet ja aikataulu joiden mukaan laitoksemme osalta neuvottelut olisivat pe 2.11.2007 klo 10.00 - 12.00 laitoksellamme. Ajankohdan katsottiin olevan sopiva.

  • Laitoksen edustajiksi tulevat tiedekunnan ohjeen mukaan: esimies (Kimmo Koskenniemi), amanuenssi (Johanna Ratia), yksi keskiryhmän (nimetään ensi kokouksessa) ja yksi opiskelijoiden (nimetään ensi kokouksessa) edustaja ja kun laitoksella on enemmän kuin yksi oppiaine, myös yleisen kielitieteen (Fred Karlsson) ja MonAKOn (nimetään ensi kokouksessa) edustajat.

  Tulosneuvotteluita varten valmistellaan mm. seuraavia kohtia 17.10. mennessä:

  1. laitoksen tavoitteet (tavoiteohjelma) kaudeksi 2007-2009,
  2. laitoksen tutkimusprofiili -- (oppiaineiden päivitettävä osuutensa, jos tarvetta)
  3. laitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2008-2010 (puheteknologian jaettu yliopistonlehtoraatti puhetieteiden kanssa) sekä haettavaksi julistettavat virat (yleisen kielitieteen yliopistonlehtoraatti) ja niihin liittyvät virkajärjestelyt
  4. maisteriohjelmien periaatteetja rahoitus (antaako tiedekunta varoja KPK-maisteriohjelman koordinoinnin jatkamiseen)
  5. siirtymävaiheen opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta ja muut uuden tutkintojärjestelmän siirtymäkauden päättymiseen liittyvät asiat (on hoidossa)
  6. avoimen väylän opiskelijoiden valinta (ei kai koske laitosta)
  7. laadunvarmistusmenettelyt tiedekunta- ja laitostasolla (laatukäsikirjaa tehty)
  8. hallinto-, (amanuenssit budjetissa) ATK- (ATK-tukipalvelut tiedekunnalta 1/3 Mirek Leheckan panoksena, palvelimet ulkoistettu CSC:hen ja Vallilaan) ja kirjastopalveluiden (mm. laitoksen käsikirjaston) järjestäminen (kirjastopalvelut liitetty tiedekunnan kirjastoon) ja rahoitus
  9. vuoden 2008 määrärahat (odotamme dekaanin tarjousta lokakuun lopussa)
  10. muut laitoksen ehdottamat aiheet (mitä ehdotettaisiin)
 4. Kieliteknologian tulevaisuus

  Lisää keskusteluja on käyty, erityisesti TKK:n informaatiotekniikan osaston kanssa, mistä keskusteluista ohessa muistio. Todettiin, että TKK:n mukaan tuleminen maisteriohjelmaan olisi monin tavoin hyvä ratkaisu, jonka toteuttamiseen olisi pyrittävä.

 5. Mahdolliset muut asiat

  • Helsingin yliopistolla on suosituksensa laitoksen julkaisusarjan kansimalliksi. Keskusteltiin kansimallista, jossa upotetun ruudun kohdalla on tekijän valittavissa oleva kuva ja pidettiin siihen siirtymistä suotavana.
 6. Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin keskiviikko 17.10.2007 klo 9.00 ja paikaksi laitoksen seminaarihuone.