Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Kokouskutsu

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 8/2007
Aika:
Keskiviikkona 10.10.2007 klo 9.00 - 10.00
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Seppo Kittilä (Jaakko Leino), Krister Lindén (Outi Paloposki), Kare Mäkinen (Daniel Aalto), Esko Niiranen (Stephan Schulz).

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 2. Ilmoitusasiat

  • Käännöstieteen laitoksen tulevat järjestelyt (Andrew raportoi).
  • CLARIN-infrastruktuurihanke käynnistyy 1.1.2007, laitos on mukana.
  • Fred Karlsson on saanut Suomen Akatemialta 320.000 euron rahoituksen vuosiksi 2008-2011 hankkeeseen Maahanmuuttajien suomen kielen ääntäminen - foneettinen pitkittäistutkimus suomen oppimisesta toisena kielenä.
 3. Laitoksen ja tiedekunnan väliset tulosneuvottelut

  Tiedekuntamme ja sen laitosten välisistä tulosneuvotteluista vuodelle 2008 on annettu ohjeet ja aikataulu joiden mukaan laitoksemme osalta neuvottelut olisivat pe 2.11.2007 klo 10.00 - 12.00 laitoksellamme (neuvotteluhuone varattava). Tulisi sopia laitoksen edustajista, joita olisivat ohjeen mukaan: esimies, amanuenssi, yksi keskiryhmän ja yksi opiskelijoiden edustaja ja kun laitoksella on enemmän kuin yksi oppiaine, myös yleisen kielitieteen ja MonAKOn edustajat. Kukin taho valmistelkoon ehdotusta edustajakseen.

  Tulosneuvotteluihin tulisi myös olla laitoksen tavoitteet ja tärkeät esitettävät asiat selvillä. Vrt. edellisen kokouksen kohdan 2 (Ilmoitusasiat) asiaa koskeva tiivistelmä, jossa mainitaan tausta-aineiston toimittaminen 17.10. mennessä.

  1. laitoksen tavoitteet (tavoiteohjelma) kaudeksi 2007-2009,
  2. laitoksen tutkimusprofiili -- (oppiaineiden laadittava tai päivitettävä osuutensa, vrt. edellisen vuoden tts)
  3. laitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2008-2010 (puheteknologian jaettu yliopistonlehtoraatti puhetieteiden kanssa) sekä haettavaksi julistettavat virat (yleisen kielitieteen yliopistonlehtoraatti) ja niihin liittyvät virkajärjestelyt
  4. maisteriohjelmien periaatteet ja rahoitus (antaako tiedekunta varoja maisteriohjelman koordinoinnin jatkamiseen)
  5. siirtymävaiheen opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta ja muut uuden tutkintojärjestelmän siirtymäkauden päättymiseen liittyvät asiat
  6. avoimen väylän opiskelijoiden valinta (ei kai koske laitosta)
  7. laadunvarmistusmenettelyt tiedekunta- ja laitostasolla (laatukäsikirjaa tehty)
  8. hallinto-, (amanuenssit budjetissa) ATK- (ATK-tukipalvelut tiedekunnalta 1/3 Mirek Leheckan panoksena, palvelimet ulkoistettu CSC:hen ja Vallilaan) ja kirjastopalveluiden (mm. laitoksen käsikirjaston) järjestäminen (kirjastopalvelut liitetty tiedekunnan kirjastoon) ja rahoitus
  9. vuoden 2008 määrärahat (odotamme dekaanin tarjousta lokakuun lopussa)
  10. muut laitoksen ehdottamat aiheet (mitä ehdotettaisiin)
 4. Kieliteknologian tulevaisuus

  Lisää keskusteluja on käyty, erityisesti TKK:n informaatiotekniikan osaston kanssa.

 5. Mahdolliset muut asiat

  • Helsingin yliopistolla on suosituksensa laitoksen julkaisusarjan kansimalliksi. Voidaan keskustella siitä, siirrymmekö suosituksen mukaisen kannen käyttöön, jossa upotetun ruudun kohdalla on tekijän valittavissa oleva kuva.
 6. Seuraavan kokouksen ajankohta