Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Kokouskutsu

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 7/2007
Aika:
Tiistaina 28.8.2007 klo 10.00 - 11.00
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Seppo Kittilä, Krister Lindén (Outi Paloposki), Kare Mäkinen (Daniel Aalto), Esko Niiranen (Stephan Schulz).

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Ilmoitusasiat
  • Dekaanilta on tullut 26.6.07 päivätty päätös, jonka mukaan Ritva Laurylle on myönnetty ero yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän jäsenyydestä 1.8.07 alkaen.
  • Kansleri on nimittänyt Kimmo Granqvistin nykykreikan kielen ja yleisen kielitieteen dosentiksi.
  • Helsingin yliopisto toteuttaa vuosina 2007?2008 kansainvälisen koulutuksen arvioinnin. Arvioinnin kohteena on opetustoiminnan johtaminen yliopiston eri toiminnan tasoilla: koko yliopisto, tiedekunnat ja laitokset. Ks. arvioinnin johtoryhmän tiedote.
  • Laitosten ja dekaanin väliset tavoite- ja tulosneuvottelut pidetään välillä 5.11. - 31.11. ja niissä käsitellään mm. laitosten tavoitteet kaudeksi 2007-2009, laitosten tutkimusprofiilit, laitosten henkilöstösuunnitelma 2008-2010 sekä haettavaksi julistettavat virat ja niihin liittyvät virkajärjestelyt, maisteriohjelmien periaatteet ja rahoitus, siirtymävaiheen opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta, laadunvarmistusmenettelyt tiedekunta- ja laitostasolla, hallinto-, atk- ja kirjastopalveluiden järjestäminen ja rahoitus, vuoden 2008 määrärahat ja muut laitoksen ehdottamat asiat. Tausta-aineistoksi on toimitettava 17.10. mennesä alustava menoarvio vuodelle 2008. Joukko yllä mainittuihin kohtiin liittyviä asiakirjoja on toimitettava 31.10. mennessä tiedekuntaan.
 1. Uusien opiskelijoien enimmäismäärät vuosina 2008 ja 2009
  • Tiedekuntaneuvosto on päättänyt syyskuussa 2005, että uusien opiskelijoiden sisäänottomäärät/tavotteet olisivat samalla tasolla kuin v. 2005. Yliopisto sopii määristä tulosneuvotteluiden yhteydessä kolmivuotiskausiksi, joista nyt meneillää olevasta on jäljellä kyseiset kaksi vuotta.
  • Tiedekuntaneuvosto pyytää kommentteja ti 4.9. mennessä nykyisiin oppiaineiden sisäänoton maksimimääriin: yleinen kielitiede 5 ja kieliteknologia 10.
 2. Kieliteknologian tulevaisuus
 3. CLARIN-infrastruktuurihanke
  • EU:n komission on arvioinut ns. ESFRI-tiekartan infrastruktuurihankkeiden valmisteluvaiheen hakemukset ja CLARIN on saamasta komissiolta n. 4,1 milj. euroa rahaa 3:ksi vuodeksi. Laitoksellamme on yksi työpaketti (WP7) vastuullaan ja osia muualta. Komission rahoituksen lisäksi tarvitaan kansallista rahoitusta, jota varten HY:n ja tiedekunnan pitää asianmukaisesti esittää OPM:lle anomuksia tulosneuvotteluiden yhteydessä.
 4. Mahdolliset muut asiat
  • Tiedekunnan ja kampuksen ATK-tukipalvelujen järjestelyt.
 5. Seuraavan kokouksen ajankohta
  • Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten viikkoaikataulun ei-sopivien ajankohtien tiedot tarvittaisiin (esim. sähköpostilla puheenjohtajalle), jotta kokousajat voitaisiin sopia sellaisiksi, että mahdollisimman monet pääsevät.