Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 6/2007
Aika:
Perjantaista 8.6.2007 klo 10 - keskiviikkoon 13.6.2007 klo 13.20
Paikka:
Sähköpostikokous
Läsnä:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, (Andrew Chesterman asiantuntijana), Ritva Laury (ja varamiehensä Seppo Kittilä), Outi Paloposki (Krister Lindénin varajäsenenä), Kare Mäkinen, Esko Niiranen.

Käsitellyt asiat

 1. Kokous oli päätösvaltainen, kun kaikki jäsenet tai heidän varajäsenensä olivat läsnä.
 2. Ilmoitusasiat
 1. Henkilöstöasiat
 • Johtoryhmän kokouksessa 20.5.2007 yhtenä ilmoitusasiana oli: "Yliopistonlehtori Ritva Lauryn siirtyessä suomen kielen laitokselle professoriksi 1.8.2007 hänen virkaansa hoitajaa on etsitty ilmoituksilla eri sähköpostilistoilla. Neljästä ilmoittautuneesta on valittu Jaakko Leino hoitamaan virkaa 1.8. - 31.12.2007."

  Johtaja ei ollut vielä tehnyt esitystä. Sittemmin kävi ilmi, ettei viran täyttöön voikaan ryhtyä syyskukukaudella 2007, vaan vasta kevätlukukaudella 2008 loppusyksystä 2007 käytävien tulosneuvottelujen jälkeen (dekaanin ilmoitus 5.6.2007).

  Tässä tilanteessa katsottiin tarkoituksenmukaiseksi pyrkiä järjestämään sijaisuus koko lukuvuodeksi 2007-2008. FT Jaakko Leino on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan vastaan määräyksen koko lukuvuodeksi. Hallintoäällikkö Leena Barros on 5.5.2007 ilmoittanut, ettei ole estettä jatkaa Leinon määrärystä koko lukuvuoden kestäväksi, koska sijaisuus oli alun perin koko laitoksen kiinnostuneiden tiedossa ja neljästä hakijasta on tehty ansiovertailu (ohessa).

  Päätös: Johtoryhmä esittää humanistiselle tiedekunnalle FT Jaakko Leinon määräämistä yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin virkaan ajaksi 1.8.2007 - 31.7.2008.

 1. Kokous päättyi keskiviikkona klo 13.20 kun kaikilta jäseniltä (tai varajäseniltä) oli saatu vahvistus yllä olevan kohdan 3 esitykseen.