Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Kokouskutsu

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 6/2007
Aika:
Päättyen perjantaina 15.6.2007 klo 12.00
Paikka:
Sähköpostikokous
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Ritva Laury (Seppo Kittilä), Krister Lindén (Outi Paloposki), Kare Mäkinen (Daniel Aalto), Esko Niiranen (Stephan Schulz).

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Ilmoitusasiat
 1. Henkilöstöasiat
 • Johtoryhmän kokouksessa 20.5.2007 <2007-05-30-pk.shtml> yhtenä ilmoitusasiana oli: "Yliopistonlehtori Ritva Lauryn siirtyessä suomen kielen laitokselle professoriksi 1.8.2007 hänen virkaansa hoitajaa on etsitty ilmoituksilla eri sähköpostilistoilla. Neljästä ilmoittautuneesta on valittu Jaakko Leino hoitamaan virkaa 1.8. - 31.12.2007."

  Johtaja ei ole vielä tehnyt esitystä. Sittemmin on käynyt ilmi, ettei viran täyttöön voikaan ryhtyä syyskukukaudella 2007, vaan vasta kevätlukukaudella 2008 tulosneuvotteluiden loppusyksystä 2007 käytävien tulosneuvottelujen jälkeen (dekaanin ilmoitus 5.6.2007).

  Tässä tilanteessa on tarkoituksenmukaista pyrkiä järjestämään sijaisuus koko lukuvuodeksi 2007-2008. FT Jaakko Leino on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan vastaan määräyksen koko lukuvuodeksi. Hallintoäällikkö Leena Barros on 5.5.2007 ilmoittanut, ettei ole estettä jatkaa Leinon määrärystä koko lukuvuoden kestäväksi, koska sijaisuus oli alun perin koko laitoksen kiinnostuneiden tiedossa ja neljästä hakijasta on tehty ansiovertailu (ohessa).

  Päätösesitys: Johtoryhmä esitettää humanistiselle tiedekunnalle FT Jaakko Leinon määräämistä yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin virkaan 1.8.2007- 31.7.2008.

 1. FT Matti Miestamon opetustaitolautakunta.
 • Opiskelijajäsenen nimeäminen.