Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 4/2007
Aika:
Keskiviikkona 2.5.2007 klo 10.00 - 10.45
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Ritva Laury, Krister Lindén, Kare Mäkinen, Esko Niiranen.

Käsitellyt asiat

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin päätösvaltaiseksi.
 2. Ilmoitusasiat
  • Kimmo Koskenniemi ja Andrew Chesteman esittelivät tiedekunnan asettaman idearyhmä nro 6:n ideapapera käännöstieteen koulutuksen järestämisestä.
  • Kimmo Koskenniemi esitteli CLARIN-infrastruktuurihankkeen tilannetta. Hakemus jätetään 2.5. EU:n komissiolle. HY:n vastuulla on yksi työpakkaus (WP7).
  • Ilmestynyt suurtoes: Suomennoskirjallisuuden historia 1-2, Päätoimittaja H. K. Riikonen, toimituskunta Urpo Kovala, Pekka Kujamäki, Outi Paloposki. SKS 2007. n. 700 + 600 s.
 3. Henkilöstöasiat
  • Kirsti Kamppuri on 17.4.2007 irtisanoutunut eläkkeelle siirtymisen vuoksi siten, että työsuhde päättyy 30.9.2007. Johtoryhmä puolsi irtisanoutumista ja lausui Kirsti Kamppurille kiitokset nelikymmenvuotisesta palveluksesta yliopistolla.
 4. Mahdolliset muut asiat
  • Keskusteltiin ylipistonlehtori Graham Wilcockin johtoryhmälle lähettämän kirjeen vuoksi, jossa hän kiinnitti huomiota laitoksen toimintakertomuksiin, jotka sisältyvät tiedekunnan vuosikertomuksiin. Johtoryhmä totesi, että Wilcockin työn raportointi näissä on jäänyt vähäiseksi. Kyseiseen laitoksen toimintaa kuvailevaan tekstiin tullaan kiinnittämään jatkossa enemmän huomiota ja se pyritään kierrättämään laitoksen keskuudessa ennen sen jättämistä tiedekuntaan.
 5. Seuraavan kokouksen ajankohdaksi katsottiin keskiviikko 30.5. klo 9.00.