Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Yleisen kielitieteen laitoksen YT-kokous

Aika: 12.4.2007 klo 11.00 - 11.20

Paikka: Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone

Läsnä:
Kimmo Koskenniemi (pj), Krister Lindén, Hanna Westerlund, Johanna Ratia, Seppo Kittilä, Miroslav Lehecka, Päivi Väätänen, Ritva Laury

Käsitellyt asiat:

  1. Laitoksen johtaja Kimmo Koskenniemi avasi kokouksen klo 11.00, kokous oli kutsuttu viikkoa aikaisemmin lähetetyllä kaikille osoitetulla sähköpostiviestillä, joten se katsottiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin, että puheenjohtaja toimii kokouksen sihteerinä.
  2. Lausuntopyyntö tilasuunnitelman tarkisteesta. Kokouskutsussa oli annettu linkit laitosjohtajien kokouksessa esitettyyn katsaukseen ja tiedekuntatason aiemmin pidetyn YT-kokouksen pöytäkirjaan. Asiasta käytiin keskustelu, jossa todettiin, että kokouksella ei ole erityistä huomauttamista suunnitelmaa vastaan, kunhan Metsätalon eteläsiipeen siirtymisen yhteydessä laitokselle turvataan riittävät tilat, mm. Unix-luokkaa, opetusta, tutkijoita ja varastoja varten. Erityisesti kokous toivoi, että laitos pääsisi suoraan Metsätalossa oleviin lopullisiin tiloihinsa ilman muuttoja väliaikaisiin tiloihin. Kirjaston sijoittumista Metsätalon viereiseen kortteliin saman rakennuksen sijasta ei pidetty kynnyskysymyksenä.
  3. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.

Vakuudeksi

Kimmo Koskenniemi, yleisen kielitieteen laitoksen johtaja