Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 3/2007
Aika:
Maanantaina 4.2007 klo 12.00 - 12.50
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Läsnä:
Kimmo Koskenniemi pj., Fred Karlsson, Ritva Laury, Outi Paloposki, Kare Mäkinen, Esko Niiranen. Paikalla myös varajäsen Seppo Kittilä.

Poissa: Krister Lindén.

Käsitellyt asiat

  1. Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
  2. Ilmoitusasiat
    • MonAKOn amanuenssi Johanna Hirvoselle on myönnetty hoitovapaata vuodeksi alkaen 3.7.2007.
    • MonAKOn yliopistorinlehtori Outi Paloposkelle on myönnetty palkatonta virkavapautta 27.8. - 26.10.2007, jotta voisi kirjoittaa kirjan yhdessä kollegansa kanssa Koneen säätiöltä saadun apurahan turvin. Paloposken tehtäviä ja opetuksen hoitaa virkavapauden ajan FT Tuija Kinnunen Tampereen yliopistosta.
    • Krister Lindéniä on pyydetty toimimaan Vesa Siivolan väitöskirjan "Language models for automatic speech recognition: Construction and complex control" esitarkastajana TKK:ssa.
  1. Tutkintovaatimukset: Käsiteltiin laitoksen oppiaineiden tutkintovaatimukset kolmeksi lukuvuodeksi 2007 - 2010. Ne hyväksyttiin tarvittavien vähäisten muutosten kera esitettäväksi tiedekunnalle:
  2. Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi keskiviikkona 2.5.2007 klo 10.00 - 11.00 laitoksen seminaarihuoneessa.