Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Kokouskutsu

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 3/2007
Aika:
Maanantaina 4.2007 klo 12.00 - 13.00
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Kutsutut:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Andrew Chesterman (asiantuntijana), Ritva Laury (Seppo Kittilä), Krister Lindén (Outi Paloposki), Kare Mäkinen (Daniel Aalto), Esko Niiranen (Stephan Schulz).

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Ilmoitusasiat
  • MonAKOn amanuenssi Johanna Hirvoselle on myönnetty hoitovapaata vuodeksi alkaen 3.7.2007.
  • MonAKOn yliopistorinlehtori Outi Paloposkelle on myönnetty palkatonta virkavapautta 27.8. - 26.10.2007, jotta voisi kirjoittaa kirjan yhdessä kollegansa kanssa Koneen säätiöltä saadun apurahan turvin. Paloposken tehtäviä ja opetuksen hoitaa virkavapauden ajan FT Tuija Kinnunen Tampereen yliopistosta.
  • Krister Lindéniä on pyydetty toimimaan Vesa Siivolan väitöskirjan "Language models for automatic speech recognition: Construction and complex control" esitarkastajana TKK:ssa.
 1. Tutkintovaatimukset: Oppiaineiden ja KPK-maisteriohjelman tutkintovaatimukset kolmeksi lukuvuodeksi 2007 - 2010 tulisi käsitellä ja hyväksyä esitettäväksi tiedekunnalle. Tutkintovaatimuksia on valmisteltu oppiaineittain.
 2. ...
 3. Mahdolliset muut asiat
 4. Seuraavan kokouksen ajankohta