Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 2/2007
Aika:
Keskiviikkona 14.02.2007 klo 9.00 - 10.00
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Läsnä:
Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, Ritva Laury, Krister Lindén Kare Mäkinen, Esko Niiranen ja asiantuntijana Outi Paloposki.

Käsitellyt asiat

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 2. Pöytäkirjat
  • Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Päätettiin, että vastaisuudessa johtoryhmän kokousten pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi, kun kaksi vuorokautta on kulunut siitä, kun pöytäkirjan luonnos on tullut verkkoon näkyville, eivätkä johtoryyhmän jäsenet ole huomauttaneet sitä vastaan. Kokouksissa voidaan sopia nopeammasta menettelystä, jos siihen on erityistä aihetta.
 3. Ilmoitusasiat
  • Annettiin lyhyt raportti kunkin oppiaineen piirissä tapahtuvan opetuksen laatukäsikirjaan liittyvän työn edistymisestä, ks. mm. http://www.ling.helsinki.fi/kieliteknologia/ohje/laatukasikirja.shtml. Todettiin, että oppiaineittaisten ryhmien tulisi pitää toisiaan ajan tasalla ja pyrkiä koordinoimaan toimintaansa.
  • Valtion teknillinen tutkimuskeskus sekä yleisen kielitieteen laitos / yleinen kielitiede ovat tehneet Pohjoismaisen ydinturvallisuustutkimusorganisaation (NKS) kanssa tutkimussopimuksen aiheesta Forsmarkin ydinvoimalan turvallisuusmääräysten lingvistinen analyysi. Osuutemme: 180.000 DKK.
 4. Opiskelijatuutorit
  • Kieliteknologian opiskelijatuutoriksi esitetään ehdolla ollutta Mirka Maaria Mikkosta ja yleisen kielitieteen opiskelijatuutoriksi Stephan Schulzia.
 5. Kääntäjänkoulutuksen ainekohtaiset idearyhmät
  • Tiedekunnan kansliasta tulleen kirjeen mukaisesti päätettiin esittää, että (1) Kimmo Koskenniemi ja (2) Andrew Chesterman edustaisivat laitosta ja sen oppiaineita tiedekunnan kirjeen mukaisessa idearyhmässä Kielille yhteinen kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyvä opetus, käännösteoria ja kieliteknologia: Käännöstieteen laitoksen ja yleisen kielitieteen laitoksen (MonAKO ja kieliteknologia) edustajat.
 6. KIT-verkoston opiskelijoiden opintooikeudet
  • Laitoksen johtoryhmälle on delegoitu KIT-verkoston kautta tulevien opiskelijoiden tarvitseman HY:n opinto-oikeuksien myöntäminen. Hyväksyttiin pöydälle jaetun liitteen mukaisesti 29 KIT-verkston opiskelijan opinto-oikeus.
 7. Seuraavan kokouksen ajankohta
  • Kokous pidetään siten, etä oppiaineiden valmistelemat esitykset tutkintovaatimuksiksi voidaan käsitellä siinä.