Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 1/2007
Aika:
Maanantaina 22.1.2007 klo 9.00 - 10.10
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone

Paikalla:

Kimmo Koskenniemi, Fred Karlsson, (Andrew Chesterman), Ritva Laury, Krister Lindén (Outi Paloposki), Esko Niiranen (pykälästä 3).

Käsitellyt asiat

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Kokous kutsuttiin koolle 15.12.2006 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa (ja vahvistettiin 12.1. sähköpostilla) ja paikalla oli yli puolet jäsenistä edustettuna.
 2. Ilmoitusasiat
  • Tero Aalto palkattu Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelmaan suunnittelijaksi etäopetukseen ja videoneuvottelumenetelmiin liittyviin tehtäviin 11.1. - 31.6.2007.
  • Kimmo Koskenniemi kertoi CLARIN-nimisestä kieliresursseja käsittelevästä EU:n infrastruktuurihankkeesta, johon laitoksemme pyrkii osallistumaan.
 3. Laitoksen talousarvio ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2007
  • Esitys talousarvioksi hyväksyttiin sillä muutoksella, että ensimmäisellä rivillä ollut sana "poolivirka" poistettiin. Tiedekunnan kirjastolle tulossopimuksen mukaan osoitettava 2000 euron erä on talousarvion ulkopuolella ja se on jaettu siten, että 1000 euroa on vastuualueella 4241 (yl. kielitiede) ja 1000 euroa vastuualueella 4244 (MonAKO). Johtoryhmä osoitti lämpimät kiitoksensa talousarvion pohjanan olevasta perusteellisesta valmistelutyöstä amanuenssi Johanna Ratialle ja koordinaattori Hanna Westerlundille.
 4. Opetuksen laatutyön koordinointi laitostasolla.
  • Keskusteltiin laitoksen mahdollisesta osallistumisesta yliopiston opetuksen laadun tuloksellisuusarviointiin. Katsottiin, että laitoksella ei ole resursseja osallistua tällaiseen laatuyksikkökilpailuun.
  • Keskusteltiin opetuksen laatukäsikirja-asiasta. Päätettiin, että laitoksen kolme oppiainetta koordinoivat keskenään laatukäsikirjatyötä. Kunkin oppiaineen edustaja (Fred Karlsson, Krister Lindén, Outi Paloposki) tuo johtoryhmän seuraavaan kokoukseen n. yhden liuskan laajuisen katsauksen oppiaineensa laatukäsikirjatyön tilanteesta
 5. Seuraava kokous
 • Johtorymä totesi, että keskiviikkoaamut klo 9.00 ovat tulevan kevään ajan sopivimpia kokousajoiksi. Seuraava kokous pidetään ke 14.2.2007 klo 9.00.
 1. Mahdolliset muut asiat
 • Ei ollut ja kokous lopetettiin klo 9.10.