Yleisen kielitieteen laitos toist.
Vuosi 2005 : VA 424 tiedek. jakamatta VA4241 VA4242 VA4244
Tarjous laskelmalla 542 400 542 400
Ruotsinkielisen opetuksen tuki 2 200 2 200
OPM hankkeita: KIT-verkosto 467 000 467 000
Kansainvälistymisen tukiraha 1 300 1 300
Veloitus tilakustann. perust. -9 700 -9 700 0 0
Veloitus ATK-kust. perust. -500 -500
Erill. op. hall. kulujen korv. 700 700
Opisk. työharjoitt. tili 8 4 400 2 200 2 200
TVT: yliopiston hankkeet (tili 8) 10 000 10 000
OpM hankk. MonAKO/KIVI (tili 8) 80 000 80 000
Kaikki tilit yhteensä 1 097 800 533 500 14 400 469 200 80 700
Oppiaineittaiset yli/alijäämät 221 000 15 000 200 000 6 000
Välisumma 1 318 800 533 500 29 400 669 200 86 700
SIIRROT
MonAKOn budj.osuus -131 230 131 230
HARVI-raha -3 500 3 500
pooliprof. palkka -72 000 72 000
kielitekn. prof. palkka -70 952 70 952
budjettipalkat -182 494 182 494
MonAKOn ATK-tilakustannus 15 000 -15 000
budjetirahan jako oppiain. -93 000 66 000 27 000
siirto oppiain. kesken 0 0
Käytett. oppiaineittain ainakin 1 318 800 -4 676 281 394 767 152 274 930
KULUT laitos yht.
budjetipalkat 426 356 19 910 182 494 70 952 153 000
muut pitempiaikaiset palkat 350 000 34 000 272 000 44 000
tuntiopetus/tuntityöt 71 000 20 000 20 000 31 000
tarvikkeet/kirjat/ym. 37 000 15 000 12 000 10 000
matkat 18 000 6 000 7 000 5 000
koneet ja laitteet 23 000 5 000 10 000 8 000
Unix/Linux-ylläpito 25 000 25 000 0
Yhteensä 19 910 262 494 416 952 251 000
yleiskust. tuotot 18 600 0
satunnaiset voitot 15 000
Jäljellä 9 014 18 900 350 200 23 930