KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/04


Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 13/04.

Aika: maanantaina 30.8.2004 13.00-14.00 laitoksen seminaarihuoneessa


Läsnä:

Fred Karlsson (johtaja), Kimmo Koskenniemi, Graham Wilcock (paitsi asia 3), Antti Arppe, Teemu Kalvas, Miikka Silfverberg (paitsi asia 6/Silfverberg); Johanna Hirvonen (asiantuntija)


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin.


2. Ilmoitusasiat.

- Laitos luopuu ensimmäisen kerroksen tiloistaan per 31.8.2004.

- Päivi Rainbn väitöstilaisuus (yleinen kielitiede) on 30.10.2004.


3. Kieliteknologian yliopistonlehtorin viran hoito lv. 2004-5

Yliopistonlehtori Graham Wilcock on anonut virkavapautta 1.10.2004-31.7.2005.

Päätös: Johtoryhmä päätti keskustelun jälkeen puoltaa anomusta. Viran hoito järjestetään sl. 2004 tuntiopettajien turvin kahden kurssin osalta, Wilcock pitää itse yhden kurssin.


4. Johtoryhmän kokoonpano ja toiminta lv. 2004-2005

Ajan 1.10.2004-31.7.2005 yliopistonlehtorit Ritva Laury ja Graham Wilcock ovat molemmat virkavapaalla, jolloin yksi johtoryhmäpaikka on vailla sekä varsinaista että varajäsentä.

Päätös: Johtaja kutsuu koolle keskiryhmän nimeämään yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen mainituksi ajaksi.

Laitoksen johtaja toimii tästä lähin johtoryhmän kokousten sihteerinä.


5. Toiminta- ja taloussuunnittelu

Päätös: Lähetetään (Karlsson/Koskenniemi) tiedekunnalle kannanotto, että tiedekunnan ja kampushallinnon on otettava entistä suurempaa vastuuta unix-palvelujen järjestämisestä erityisesti 2006 alkaen.


6. Työmääräykset

Päätös: Annettiin seuraavat työmääräykset:

- Antti Suni Tekes FENIX-PUMS osapäiväinen tutkija 2.7.2004 – 1.7.2005, Martti Vainio.

- Sirke Viitanen FENIX-4M osapäiväinen atk-suunniittelija 1.8.2004 – 31.7.2005, Lauri Carlson.

- Eeva Ahonen ainakin 1.8.2004 – 31.8.2004, Lauri Carlson

- Reeta Kuuskoski FENIX-4M tutkija 31.7.2004 – 31.7.2005

- Sari Hyvärinen osa-aikainen, laitoksen työt 60% ja NorFA/Saletek 40% työajasta 1.9.2004 - 31.12.2004.

- Eija Koskenlinna osa-aikainen, kurssiassistentin työt 60% ja NorFA/FiLT 40% työajasta 1.9.2004 - 31.12.2004.

- Johanna Lehtonen osa-aikainen, kurssiassistentin työt 100% työajasta 1.9.2004 - 31.12.2004.

- Miikka Silfverberg 10 h/w, kurssiassistentin työt ja muita laitostöitä 1.9.2004 - 31.12.2004.

- Jussi Syrjänen kurssiassistentin työt, unix-päivystys 10 h/w 1.9.-31.10, varaudutaan 15 tuntia viikko 1.11.-31.12.

- Sonja Vainio Yhteispohjoismaisen kieliteknologian tutkijakoulun NGSLT kurssin Soft Computing kurssisihteerin työt projektilta NGSLT, arvio noin 60 tuntia 1.9.2004 - 31.12.2004.

- Jari Vihtari ja Jani Juvonen 1.9.-31.12.2004, FENIX-4M, Lauri Carlson.

Lisäksi Kimmo Koskenniemi valtuutettiin järjestämään kieliteknologian kurssiopetuksen sl. 2004 osalta.


7. Seuraava kokous

Päätös: maanantaina 4.10.2004 klo 13.00 laitoksen seminaarihuoneessa.Fred Karlsson

laitoksen johtaja, kokouksen sihteeri