KOKOUSPÖYTÄKIRJA10/04


Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 10/04.

Aika: maanantaina 24.5.2004.

Laitoksen johtaja toimitti sähköpostitse tiedon kokouksesta kaikille johtoryhmän jäsenille 24.5.2004 klo 13.36: Fred Karlsson (johtaja), Kimmo Koskenniemi, Ritva Laury, Antti Arppe, Juha Hurme, Miikka Silfverberg; Andrew Chesterman (asiantuntija)


Asialista


1. Yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin viran hoito lv. 2004-5


Kari Pitkänen on saamassa lehtorin viran Tampereen teknillisestä yliopistosta, päätös tulee kohta. Jos näin käy, joudutaan järjestämään yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin viran

hoito lv. 2004-5 toisin kuin kokouksessa 9/04 päätettiin humanistiselle tiedekunnalle esittää.


Kiinnostuneita hoitajia on kolme, dosentit Pirkko Kukkonen, Pirkko Suihkonen ja fil. tri Ekaterina Gruzdeva.


Päätösesitys: Johtoryhmä asettaa koeluentotoimikunnan, jonka jäsenet ovat Orvokki Heinämäki, Fred Karlsson (pj.), Ritva Laury, Kari Pitkänen ja Juha Hurme (varalla Miikka Silfverberg). Koeluennot järjestetään perjantaina 28.5.2004 klo 13 alkaen laitoksen seminaarihuoneessa. Mikäli johtoryhmän jäsenet eivät ole tätä esitystä vastustaneet klo 16.00 mennessä, päätös katsotaan tehdyksi edellä esitetyn mukaan.


Päätös: Klo 16.00 mennessä kukaan ei ollut vastustanut päätöstä. Päätös tuli täten hyväksytyksi.


2. Seuraava kokous


Johtoryhmän seuraava kokous (11/04) pidetään laitoksen seminaarihuoneessa maanantaina 31.5.2004 klo 13.00. Keskeinen päätettävä asia on po. viranhoito koeluentotoimikunnan lausunnon pohjalta. Myös asetetaan koeluentotoimikunta arvioimaan Kristiina Jokisen opetusnäyte dosentuuria varten.


3. Pöytäkirjan tarkistus


Tämä pöytäkirja katsotaan tarkistetuksi, ellei sitä ole moitittu ke 26.5.2004 klo 12.00 mennessä.


Fred Karlsson

laitoksen johtaja


Tämä pöytäkirja tuli tarkistetuksi, koska sitä ei ollut moitittu ke 26.5.2004 klo 12.00 mennessä.