KOKOUSPÖYTÄKIRJA 09/04


Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 9/04

Aika: maanantaina 10.5.2004 klo 12.00 - 13.00.

Paikka: yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone

Läsnäolijat: Fred Karlsson (johtaja), Kimmo Koskenniemi, Ritva Laury, Antti Arppe, Juha Hurme, Miikka Silfverberg; Andrew Chesterman (asiantuntija)


Asialista


1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 08/04 todettiin jo tarkistetuksi sähköpostitse.


3. Yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin viran hoito 1.8.2004-31.7.2005


Johtoryhmä puolsi virkavapautta yliopistonlehtori Ritva Laurylle ajaksi 1.8.2004-31.7.2005.


Viran hoito oli ollut haettavana laitoksen sisäisesti haettavana viikon ajan 4.5.2004 klo 12.00 mennessä. Määräajan kuluessa tuli kolme ilmoittautumista, FM Anu Airola, dos. Pirkko Kukkonen ja FT Kari Pitkänen. Kolme vuorokautta myöhässä tuli 7.4. 2004 dos. Pirkko Suihkosen ilmoittautuminen.


Hoitoesityksen tekivät yleisen kielitieteen opettajat Orvokki Heinämäki, Fred Karlsson ja Ritva Laury. He päätyivät viran hoitajaksi esittämään FT Kari Pitkästä (LIITE 1). He käsittelivät Pirkko Suihkosen myöhästynyttä hakemusta erikseen (LIITE 2).


Päätös: johtoryhmä päätti keskustelun jälkeen esittää FT Kari Pitkästä yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin viran hoitajaksi 1.8.2004 - 31.7.2005, mikäli yliopistonlehtori Ritva Laurylle myönnetään virkavapaus samaksi ajaksi.


4. Yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin määräaikaisen virkasuhteen hoito 1.8.-31.12.2004


Yliopistonlehtorin määräaikaisen virkasuhteen hoito oli ollut haettavana laitoksen sisäisesti viikon ajan 4.5.2004 klo 12.00 mennessä. Määräajan kuluessa tuli kolme ilmoittautumista, FM Anu Airola, dos. Pirkko Kukkonen ja FT Kari Pitkänen. Kolme vuorokautta myöhässä tuli 7.4.2004 dos. Pirkko Suihkosen ilmoittautuminen.


Hoitoesityksen tekivät yleisen kielitieteen opettajat Orvokki Heinämäki, Fred Karlsson ja Ritva Laury. He päätyivät esittämään FM Anu Airolaa (LIITE 1).


Päätös: johtoryhmä päätti keskustelun jälkeen esittää FM Anu Airolaa yleisen kielitieteen työsuhteisen yliopistonlehtorin viran hoitajaksi 1.8.-31.12.2004.


5. Työmääräykset

- Päivi Väätäsen nykyista työsuhdetta (toimistoapulainen, 50%) jatketaan Monakon määrärahoilla1.7.2004-30.6.2006.


6. Yleisen kielitieteen opetusohjelma lv. 2004-2005 (LIITE 3).


Keskusteltiin esityksestä, joka hyväksyttiin pienin muutoksin.


7. Kieliteknologian opetusohjelma lv. 2004-2005 (LIITE 4).


Keskusteltiin esityksestä, joka hyväksyttiin pienin muutoksin.


8. MonAKOn opetusohjelma lv. 2004-2005 (LIITE 5).


Esitys hyväksyttiin.


9. Opinto-oikeuksien myöntäminen KIT-verkostosopimuksen perusteella kieliteknologian määrättyjen kurssien tai opintokokonaisuuksien suorittamiseksi (LIITE 6)


Hyväksyttiin esitetyt KIT-verkoston opinto-oikeudet.


10. Ilmoitusasiat.


Ei ollut.


11. Seuraava kokous.

Seuraava kokous pätettiin pitää maanantaina 30.8.2004 klo 13.00 laitoksen seminaarihuonheessa.Fred Karlsson

laitoksen johtaja


LIITE 1.


4.5.2004


Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmälle


Yleisen kielitieteen yliopistonlehtoraatin hoidosta (1.8.2004-31.7.2005) ilmoittautuivat kiinnostuneiksi FM Anu Airola, dos. Pirkko Kukkonen ja FT Kari Pitkänen.


FT Pitkänen on hoitanut yleisen kielitieteen yliopistonlehtoraattia menstyksellisesti ja hänellä on yliopistopedagoginen peruskoulutus. FM Airola ei ole vielä väitellyt, mutta hänellä on yleisen kielitieteen opetuskokemusta. Dos. Kukkonen on pitkään toiminut yleisen kielitieteen assistenttina ja vt. lehtorina, mutta viimeisten kymmenen vuoden aikana hän ei ole mainittavasti osallistunut tutkimukseen, opetukseen tai laitoksen toimintaan.


Edellä sanotun perusteella ehdotamme, että yleisen kielitieteen yliopistonlehtoraatin hoitajaksi (1.8.2004-31.7.2005) esitettäisiin FT Kari Pitkästä, ja yleisen kielitieteen määräaikaisen yliopistonlehtoraatin hoitajaksi (1.8.-31.12.2004) esitettäisiin FM Anu Airolaa.


Orvokki Heinämäki Fred Karlsson Ritva LauryLIITE 2.


10.5.2004


Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmälle


Yleisen kielitieteen yliopistonlehtoraatin hoidosta (1.8.2004-31.7.2005) ilmoittautui perjantaina 7.5.2004 kolme vuorokautta myöhästyneenä kiinnostuneeksi myös dos. Pirkko Suihkonen, joka ei toimittanut edellytettyä opetusportfoliota.


Tänään kokoonnuimme käsittelemään syntynyttä tilannetta ja totesimme yksimielisesti, että myöhästymisen takia ei ollut syytä muuttaa 4.5.2004 tekemiämme esityksiä.


Orvokki Heinämäki Fred Karlsson Ritva Laury