Yleisen kielitieteen laitos KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/04
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Aika: 26.4.2004 klo 12.15-13.05

Paikka: Laitoksen seminaarihuone

Läsnäolijat: Fred Karlsson (puheenjohtaja), Kimmo Koskenniemi, Ritva Laury, Antti Arppe, Juha Hurme, Miikka Silfverberg; Andrew Chesterman (asiantuntija)


Asiat:

  1. Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten sen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.


  1. Kokouksen sihteeriksi valittiin puheenjohtaja.

  1. Asialista hyväksyttiin puheenjohtajan esittämässä (alla olevassa) muodossa.

  1. Ilmoitusasiat:

- Puheenjohtaja totesi kirjaston muuton alkaneen.

- Kimmo Koskenniemi informoi puheteknologian lehtorin viran vakinaistamissuunnitelmista.

  1. Kieliteknologian ylipistonlehtorin viran (toistaiseksi) täyttäminen.

Johtoryhmä keskusteli virantäyttötoimikunnan esityksestä, ja päätti lopuksi yhtyä toimikunnan esitykseen, että viran haltijaksi esitettäisiin sen nykyinen hoitaja ja ainoa hakija, tohtori Graham Wilcock.

  1. Monikielisen ammattiviestinnän yliopistonlehtorin viran (toistaiseksi) täyttäminen.

Johtoryhmä keskusteli virantäyttötoimikunnan esityksestä, ja päätti lopuksi esittää, että virkaan nimitettäisiin FT Outi Paloposki. Muut kärkihakijat asetettiin järjestykseen 2) FT Kari Pitkänen ja 3) FT Leena Salmi.

  1. Yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin viran (pysyvä) ja virkasuhteen (määräaikainen) hoito lukuvuonna 2004-2005

Mikäli yliopistonlehtori Ritva Laury anoo virkavapautta ajaksi 1.8.2004-31.7.2005, päätettiin julistaa heti laitoksen sisäisesti haettavaksi po. yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin viran hoito 1.8.2004-31.7.2005. Mikäli tämän hoidatusmääräyksen yhteydessä vapautuu yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin määräaikaisen virkasuhteen hoito 1.8.2004-31.12.2004, em. viran hakijat otetaan huomioon tätäkin täytettäessä. Voi ilmoittautua kiinnostuneeksi myös pelkästään jälkimmäisestä mahdollisesta hoidatusmääräyksestä.

  1. Seuraava kokous pidetään maanantaina 10.5.2004 klo 12.00.

  1. Muut asiat.

Keskusteltiin laitoksen tilajärjestelyistä.

  1. Kokouksen päättäminen.

Fred Karlsson

puheenjohtaja

1