Yleisen kielitieteen laitos KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/04
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Aika: 19.4.2004 klo 12.03-12.32

Paikka: Laitoksen seminaarihuone

Läsnäolijat: Fred Karlsson (puheenjohtaja), Kimmo Koskenniemi, Ritva Laury, Antti Arppe, Juha Hurme, Miikka Silfverberg; Kirsti Kamppuri (sihteeri), Andrew Chesterman (asiantuntija)


Asiat:


  1. Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten sen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

  2. Asialista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

  3. Kokousten 5/04 ja 6/04 pöytäkirjat hyväksyttiin.

  4. Ilmoitusasiat:

- Puheenjohtaja totesi tiedekunnan alkaneen myöntää 500 euroa vieraskielisten väitöskirjojen kielentarkistukseen.

- Kimmo Koskenniemi informoi puheteknologian lehtorin viran vakinaistamissuunnitelmista.

- Ydinainestyöryhmien opiskelijajäsenet ovat Marja Peltomaa ja Juha Hurme (yleinen kielitiede) sekä Miikka Silfverberg, Eija Koskenlinna ja Krister Lindén (kieliteknologia).

  1. Palkka-asiat.

- Ardy Pitrè lopettaa työt täällä 30.6.2004 siirtyäkseen toiseen, pysyvään työpaikkaan Tampereella.

- Ardy Pitrèn tilalle palkataan Markus Koljonen, 1.5.-31.5.2004 24 t/vko, 1.6.-31.8.2004 kokopäiväisenä, toimintamenotili va 4242.

- Eeva Ahonen, 1.5.-31.7.2004 kokopäiväinen kesätyö, Tekesin 4M-hankkeen rahoitus, (Lauri Carlsonin ohjauksessa)

- Minna Harju, 1.6.-30.6.2004 ja 1.8.-31.8.2004 kokopäiväinen harjoittelu, NorFA CALL -hankkeen rahoitus, 488074 (Lauri Carlsonin ohjauksessa)

- Hanna Westerlund virkavapaa (opiskelu) 14.6.-20.6.2004 sekä 19.7.-8.8.2004

- Sari Hyvärinen, 1.5.-31.5.2004 20 t/vko ja 1.6.-30.6.2004 kokopäiväinen, NorFA SALETEK-hankkeen rahoitus, 488236 ja 1.7.-31.8.2004 kokopäiväinen (Hanna Westerlundin sijainen), toimintamenotili va 4242 (molemmat Kimmo Koskenniemen ohjauksessa)

- Eija Koskenlinna, 1.6.-31.8.2004, kokopäiväinen kesätyö, NorFA FiLT –hankken rahoitus, 488103, (Kimmo Koskenniemen ohjauksessa)

- Suvi Lemmilä 1.6.-31.7.2004 kokopäiväinen harjoittelu, NorFA CALL –hankkeen rahoitus, 488074 (Lauri Carlsonin ohjauksessa)

- Kristiina Taivalkoski-Shilov 1.5-30.6.2004 kokopäiväinen tutkija Kristiina Taivalkoski-Shilov, toimintamenotili

va 4244

- Sirke Viitanen 31.7.-31.8.2004, kokopäiväinen atk-suunnittelija, toimintamenotili va 4244

- Minna Maunula 1.6.-31.7.2004, kokopäiväinen harjoittelu, Tekesin 4M-hankkeen rahoitus, (Lauri Carlsonin ohjauksessa)

- Eero Vitie 1.6.-31.7.2004, kokopäiväinen kesätyö, toimintamenotili va 4242, (Kimmo Koskenniemen ohjauksessa)

- Juha Hurme 3 kk aikavälillä 15.5.-31.8.2004 kokopäiväinen harjoittelu, toimintamenotili va 4241 (Fred Karlssonin ohjauksessa)

- Antti Puurula 2 kk aikavälillä 15.5.-31.8.2004 kokopäiväinen harjoittelu, va 4241, SA:n kompleksisuusprojektin tili (Fred Karlssonin ohjauksessa)


  1. Monikielisen ammattiviestinnän pooliprofessuurin tehtävien hoito vuodesta 2007 alkaen.

Esitys: Monikielisen viestinnän pooliprofessuuri loppuu 31.12.2006. Ennen tätä ajankohtaa yleisen kielitieteen laitos pyrkii varmistamaan professuuriin kuuluvien tehtävien hoitamisen jatkossakin siten, että virasta tehtäisiin yhteinen virka jonkun toisen laitoksen viran kanssa. Yleisen kielitieteen laitos voisi MonAKO:n perusbudjetista ottaa yhteisestä virasta vastatakseen esim. kolmanneksen palkkakustannuksista.

Päätös: esityksen mukainen.


  1. Seuraava kokous pidetään maanantaina 26.4.2004 klo 12.15.

  2. Muut asiat.

  3. Kokouksen päättäminen.
Fred Karlsson

puheenjohtaja

2