Yleisen kielitieteen laitos               
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto


Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokouspöytäkirja 5/ 04

Aika: 1.3.2004 klo 12.01

Paikka: Laitoksen seminaarihuone

Läsnä: Professori Fred Karlsson (puheenjohtaja), professori Kimmo Koskenniemi,

yliopistonlehtori Ritva Laury, tutkijaopiskelija Antti Arppe, opiskelijat Miikka Silfverberg ja Juha Hurme sekä varajäsen yliopistonlehtori Graham Wilcock (poissa kohdassa 6) sekä opintoneuvoja Johanna Hirvonen, sihteerinä Kirsti Kamppuri


  1. Puheenjohtaja Fred Karlsson avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.


  1. Hyväksyttiin asialista.


  1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.


  1. Ilmoitusasiat: Tiedekunnalle lähetetty Kimmo Koskenniemen laatima kirje kieliteknologian pääaineoikeuksista. Monikielisen viestinnän yliopistonlehtori saa tilat Anatomian talosta.


  1. Bologna-suunnittelun käynnistys. Fred alusti asiaa. Humanistinen tiedekunta on 17.2.2004 päättänyt humanistisen alan tutkintorakenneuudistuksen yleiset suositukset . Keskustelun jälkeen johtoryhmä päätti, että opiskelijoilta kysytään mielipidettä lukuvuoden ja työviikon tehokkaasta käytösta sekä kurssien sisällöstä (ydinainesanalyysi). Myös jokaiseen oppiaineeseen perustettiin opetuksen sisältöä selvittävät ydinainestyöryhmät, johon kuuluvat laitoksen henkilökunnan jäsenien lisäksi kolme opiskelijaa, 1 perusaine-, 1 syventävien aineiden ja 1 jatko-opiskelija. Aspekti ilmoittaa kahteen ensinmainittuun ryhmään kuuluvat opiskelijat. Johtoryhmä nimesi seuraavat henkilöt: yleiseen kielitieteeseen Fred Karlsson, Orvokki Heinämäki, Ritva Laury, Kari Pitkänen ja Anu Airola; kieliteknologiaan Kimmo Koskenniemi, Lauri Carlson, Graham Wilcock ja Martti Vainio; monikieliseen ammattiviestintään Andrew Chesterman, Johanna Hirvonen sekä Päivi Väätänen.


  1. Humanistinen tiedekunta pyytää laitosten johtoryhmien esitystä virantäyttötoimikunnan kokoonpanoksi viimeistään 15.3. mennessä. Esitykset yliopistonlehtorien virantäytöksi tulee virantäyttötoimikunnan tehdä 30.4.2004 mennessä. Graham Wilcock poistui paikalta.Johtoryhmä päätti esittää kieliteknologian yliopistonlehtoraatin virantäyttötoimikuntaan:


1. pj Kimmo Koskenniemi

2. prof. Lauri Carlson

3. prof. Helena Ahonen-Myka (HY:n tietojenkäs.tieteen laitokselta)

4. yliopistonlehtori Ritva Laury

5. opiskelija Miikka Silfverberg


Graham Wilcock palasi kokoukseen.

Johtoryhmä päätti esittää monikielisen viestinnän yliopistonlehtoraatin virantäyttötoimikuntaan:


1. prof. Andrew Chesterman

2. prof. Lauri Carlson

3. prof. Ritva Leppihalme (englannin laitos)

4. tohtoriassistentti Ulla Tuomarla (ROMKL)

5. opiskelija Kirsi Palmu (saksan laitos)


  1. Muut asiat. Seuraava kokous päätettiin pitää viimeistään 2 kk kuluttua.


  1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.16.VakuudeksiFred Karlsson Kirsti Kamppuri

puheenjohtaja sihteeri