Yleisen kielitieteen laitos               
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto


Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokouspöytäkirja 4/ 04

Aika: 23.2.2004  klo 16.05

Paikka:  Laitoksen seminaarihuone

Läsnä: Professori Fred Karlsson (puheenjohtaja), professori Kimmo Koskenniemi,

yliopistonlehtori Ritva Laury, opiskelija Miikka Silfverberg ja varajäsen professori Andrew Chesterman, Graham Wilcock (kohdat 1-5) sekä opintoneuvoja Johanna Hirvonen, sihteerinä Kirsti Kamppuri

  1. Puheenjohtaja Fred Karlsson avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

  2. Hyväksyttiin asialista.

  3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

  4. Ilmoitusasiat:

- Helsingin yliopisto ulkoistaa 1.3. 2004 alkaen EU:n ulkopuolelta tulevien postilähetysten huolinnan ja tullauksen ja se siirtyy Global Mail FP Oy:n (Suomen Posti Oyj:n tytäryhtiö) hoidettavaksi. Samalla maksut siirtyvät laitosten kustannuksiksi.

  1. Laitoksen budjetti 2004. Puheenjohtaja selvitti tilannetta. Asiasta keskuteltiin luonnosten pohjalta, ensin tilakysymyksestä. Johtoryhmä päätti, että MonAKO selvittää välittömästi ATK-luokan B525 rahoitusperusteet. Sitten käytiin läpi muut kustannukset. Johtoryhmä päätti vahvistaa esitetyt budjettipuitteet.

  2. Muut asiat. Bologna-suunnittelun käynnistys siirrettiin ensi kokoukseen. Graham Wilcock poistui kokouksesta. Samoin siirrettiin laitoksen johtoryhmän esitys virantäyttötoimikunnan kokoonpanoksi. Kimmo Koskenniemi ja Andrew Chesterman valmistelevat asiaa.

  3. Seuraava kokous päätettiin pitää 1.3.2004 klo 12.00.

  4. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15VakuudeksiFred Karlsson Kirsti Kamppuri

puheenjohtaja sihteeri
1