Yleisen kielitieteen laitos               
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto


Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokouspöytäkirja 3/ 04

Aika: 16.2.2004  klo 14.04

Paikka:  Laitoksen seminaarihuone

Läsnä: Professori Fred Karlsson (puheenjohtaja), professori Kimmo Koskenniemi,

yliopistonlehtori Ritva Laury, tutkijaopiskelija Antti Arppe, opiskelija  Juha Hurme (saapui klo 15.10), opiskelija Miikka Silfverberg ja varajäsen professori Andrew Chesterman sekä opintoneuvoja Johanna Hirvonen, sihteerinä Kirsti Kamppuri

  1. Puheenjohtaja Fred Karlsson avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

  2. Hyväksyttiin asialista.

  3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

  4. Ilmoitusasiat:

- Yleisen kielitieteen laitoksen kesätentti pidetään keskiviikkona 9.6.2004

klo 9 – 12, aud XV. Ilmoittautuminen viimeistään 17.5.2004 (kuten tiedekuntatentteihin) ja kuulustelussa voi suorittaa kaikkia kursseja. Peruuttamisen voi tehdä viimeistään edellisen viikon maanantaina 31.5.2004 sähköposilla opettajalle.

- Fred Karlsson: Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt perustettavaksi kieliteknologian yliopistolehtorin viran toistaseksi alkaen 1.8.2004. Tiedekunta vastaa kustannuksista vuodesta 2006 alkaen. Samoin humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt perustettavaksi monikielisen viestinnän yliopistolehtorin viran toistaseksi alkaen 1.8.2004. MonAKO vastaa kustannuksista nykyisistä rahoista.

  1. Pääaineen vaihtaminen toisen tiedekunnan laitokselta kieliteknologiaan. Johtoryhmä päätti lähettää tiedekunnalle asiasta kirjeen, jonka laativat Kimmo Koskenniemi ja Fred Karlsson.

  2. Laitoksen tilakysymys. Johtoryhmää informoitiin asiasta ja todettiin laitoksen kannan olevan muuttumatton: laitos on valmis muuttamaan U40:n Metlan siipeen.

  3. Laitoksen budjetti 2004. Asiasta keskustelua jatkettiin ja se jätettiin edelleen pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

  4. Muut asiat. Ensi kokouksessa esitellään Bologna-suunnittelu.

  5. Seuraava kokous päätettiin pitää 23.2.2004 klo 16.00.

  6. Puheejohtaja päätti kokouksen klo 16.28.VakuudeksiFred Karlsson Kirsti Kamppuri

puheenjohtaja sihteeri
1