Yleisen kielitieteen laitos               
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto


Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokouspöytäkirja 2/ 04

Aika: 9.2.2004  klo 16.03

Paikka:  Laitoksen seminaarihuone

Läsnä: Professori Fred Karlsson (puheenjohtaja), professori Kimmo Koskenniemi,

yliopistonlehtori Ritva Laury, tutkijaopiskelija Antti Arppe, opiskelija  Juha Hurme, opiskelija Miikka Silfverberg sekä varajäsenet professori Andrew Chestermanin ollessa estynyt opintoneuvoja Johanna Hirvonen ja Juho Tupakka, sihteerinä Kirsti Kamppuri

  1. Puheenjohtaja Fred Karlsson avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

  2. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

  3. Ilmoitusasiat: Laitospäivä 2.3.2004 alkaen klo 10 luentosalissa 334D.

  4. Laitoksen budjetti v. 2004. Asiasta keskusteltiin ja se jätettiin pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

  5. Palkka-asiat. Johtoryhmä hyväksyi seuraavat esitukset: Anssi Yli-Jyrä tutkijaksi NorFa-rahoitus 1.3. - 31.12.2004 ja Johanna Lehtonen osa-aikaiseksi tutkimusavustajaksi FENIX-PUMS-projektiin 9.2. - 15.3.2004.

  6. Muut asiat. Tuutoriehdokkaiden puoltaminen. Vilma Parkkonen yleisen kielitieteen ja Kare Mäkinen sekä Jussi Syrjänen kieliteknologian tutoreiksi.

  7. Seuraava kokous pidetään 16.2.2004 klo 15.00.

  8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.21.
VakuudeksiFred Karlsson Kirsti Kamppuri

puheenjohtaja sihteeri1