Yleisen kielitieteen laitos               
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto


Yleisen kielitieteen laitoksen vuosien 2004-2006 johtoryhmän kokouspöytäkirja

Aika: 8.12.2003  klo 16.00

Paikka:  Laitoksen seminaarihuone

Läsnä: Professori Fred Karlsson, (puheenjohtaja), professori Kimmo Koskenniemi,

tutkijaopiskelija Antti Arppe, yliopistonlehtori  Ritva Laury, opiskelija  Juha Hurme, opiskelija Miikka Silfverberg ja varajäsen tutkija Matti Miestamo, sihteerinä Kirsti Kamppuri

  1. Professori Fred Karlsson, virkaiältään vanhin professorijäsen, avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Lopussa johtoryhmän jäsenluettelo.

  2. Kokouksen järjestäytyminen. Kokouksen osanottajat esittelivät itsensä, jonka jälkeen sihteeriksi valittiin Kirsti Kamppuri. Johtoryhmä päätti toivottaa myös varajäsenet tervetulleiksi osallistumaan kokouksiin.

  3. Johtajan ja varajohtajan valinta 1.1.2004 alkaen. Aluksi Kimmo Koskenniemi ilmoitti, ettei ole käytettävissä laitoksen johtajan tehtäviin. Fred Karlssonia ehdotettiin ja hän ilmoitti olevansa käytettävissä ja hän poistui keskustelun ajaksi. Johtoryhmä päätti yksimielisesti esittää professori Fred Karlssonia laitoksen johtajaksi kaudelle 2004 – 2006. Laitoksen varajohtajaksi ehdotettiin professori Kimmo Koskenniemiä, joka poistui keskustelun ajaksi. Johtoryhmä päätti yksimielisesti esittää professori Kimmo Koskenniemiä laitoksen varajohtajaksi em. kaudelle. Samalla johtoryhmä valitsi Koskenniemen johtoryhmän varapuheenjohtajaksi toimikaudekseen.

4.  Muut asiat. Sovittiin alustavasti johtoryhmän kokouksiksi maanantait klo klo 16.00. Seuraava kokous pidetään 19.1.2004.


VakuudeksiFred Karlsson Kirsti Kamppuri

puheenjohtaja sihteeri


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jäsen                             Varajäsen

Karlsson, Fred, professori       (Chesterman, Andrew, professori)
Koskenniemi, Kimmo, professori   (Carlson, Lauri, professori)

Arppe, Antti, tutkija            (Miestamo, Matti, tutkija)
Laury, Ritva, yliopistonlehtori  (Wilcock, Graham, yliopistonlehtori)

Hurme, Juha, opiskelija          (Kalvas, Teemu, opiskelija) yl. kielit.
Silfverberg, Miikka, opiskelija (Juho Tupakka, opiskelija) kielitekn.
Jäsen                             Varajäsen

Karlsson, Fred, yleisen kielitieteen prof.    (Chesterman, Andrew, monikielisen viestinnän prof.)
Koskenniemi, Kimmo, tietokonelingv. prof.  (Carlson, Lauri, kieliteorian ja kääntämisen prof., Kouv.)


Arppe, Antti, tutkijaopiskelija            (Miestamo, Matti, tutkija)
Laury, Ritva, yliopistonlehtori  (Wilcock, Graham, yliopistonlehtori)

Hurme, Juha, opiskelija          (Kalvas, Teemu, opiskelija) yl. kielit.
Silfverberg, Miikka, opiskelija (Juho Tupakka, opiskelija) kielitekn.


2