Kieliteknologia

 


Opiskeluoikeus

 

Kieliteknologian opiskeluoikeus on rajoitettu. Oikeuden suorittaa kieliteknologian arvosanoja saa yleisen kielitieteen laitokselle osoitetun hakemuksen perusteella Helsingin yliopiston tutkinto-opis­kelija, joka on suorittanut vähintään hyvin tiedoin yleisen kielitieteen peruskurssin Cyk110. Huom! Pääaineen vaihtamisen käytäntö on muuttunut tiedekunnassa, ks. kohta Opiskeluoikeudet huma­nistisessa tiedekunnassa.

 

Tiedotus ja opintoneuvonta

 

Laitoksen henkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteilla etunimi.sukunimi@ling.helsinki.fi ellei toisin mainita. Kieliteknologian tutorit ovat Markus Koljonen <etunimi.sukunimi>@helsinki.fi ja Artturi Sipilä <etunimi.sukunimi>@helsinki.fi. Tarkempia tietoja kieliteknologian opinnoista ja opetuksesta saa Kieliteknologian opetuksen (KIT) verkoston koordinaattorilta Hanna Westerlundilta <etunimi.sukunimi>@helsinki.fi, professoreilta ja lehtoreilta vastaanottoaikoina sekä muilta opettajilta opetuksen jälkeen. Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville kieliteknologian ja yleisen kielitieteen opiskelijoille on 5.9. klo 13–15 S20A  ls 334D (Siltavuorenpenger 20 A).

 

Perusopinnot

 

Yleisen kielitieteen perusteet kieliteknologeille (Ctl102/Cyk110)

ks. yleinen kielitiede.

Unix-käyttöjärjestelmän alkeet (Ctl130) OK

ryhmä 1 sl ma 8.9., ti 9.9., ke 10.9., to 11.9., pe 12.9. ja ma 15.9., 8–12, S20A lait. unix-luokka, Loikkanen. Etusija uusilla kieliteknologian pääaineopiskelijolla.

ryhmä 2 sl to 17–20, S20A lait. unix-luokka, Volk, 25.9.–20.11.

ryhmä 3 kl ma 12.1., ti 13.1., ke 14.1., pe 16.1., ma 19.1. ja ke 21.1., 8–12, S20A lait. unix-luokka, Lounela

Jokainen kurssilainen tarvitsee käyttöluvan laitoksen unix-järjestelmään. Käyttölupahakemuksen saa laitoksen kansliasta tai Hanna Westerlundilta (h.314) ja se tulee palauttaa huolellisesti täytettynä Hanna Westerlundille viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Merkitse kohtaan lisätietoja: "osallistun lyhyelle Unix-järjestelmän kurssille (aika)". Kurssille ilmoittaudutaan laitoksen unix-luokan käytävällä olevalle listalle. 18 ensimmäistä saa koneen käyttöönsä ja muutama opiskelija voi halutessaan seurata kurssia ilman konetta.

Fonetiikan perusteet kieliteknologeille (Ctl103) sl to 9–12 S20A ls 334D, Vainio, 18.9.–23.10.

Fonetiikan harjoitukset (Ctl107)

sl verkkokurssi, kontaktiopetuskerrat pe 9–12 alk. 19.9. muut kerrat ilm. myöh. S20A lait. unix-luokka, Lennes

Tietokoneavusteinen kääntäminen (Cak116)

sl verkkokurssi, ks. MonAKO

Tietokoneavusteinen terminologia (Ctl150)

sl verkkokurssi, kontaktiopetuskerrat ma 14-16 alk 3.11., muut kerrat ilm. myöh. S20A ls 334D, Carlson

Kieliteknologian johdantokurssi (Ctl190)

sl verkkokurssi, kontaktiopetuskerrat ke 9–12, alk 17.9. muut kerrat ilm. myöh., S20A ls 334D Koskenniemi

Kieliteknologian johdantokurssin harjoitukset (Ctl191)

toteutetaan verkossa, ilm. myöh., Koskenniemi

Morfofonologian harjoitukset (Ctl104)

sl verkkokurssi, kontaktiopetuskerrat ti 16–18 alk. 4.11., muut kerrat ilm. myöh., S20A ls 334D, Carlson

Johdanto puheen akustiikkaan (Vfo121)

kl ti 12–14 S20A ls 334D, Vainio, 13.1.–24.2.

Matematiikan perusteita kieliteknologeille (Ctl120)

kl ma 9–12 S20A ls 334D, Lehtonen, 8.3.–26.4.

Kieliaineistojen tilastomenetelmiä (Ctl121)

kl ti 8–12 S20A ls 334D/lait. unix-luokka, Lehtonen, 9.3.–27.4.

Matematiikan perusteita puheteknologiaa varten (Ctl122)

kl ti 12–14, S20A ls 334D, Koskenniemi, 9.3.–27.4.

Morfosyntaksin harjoitukset (Ctl105)

kl verkkokurssi, kontaktiopetuskerrat ti 16–18 alk. 13.1., muut kerrat ilm. myöh., S20A ls 334D, Carlson

Semantiikan ja pragmatiikan harjoitukset (Ctl106)

kl verkkokurssi, kontaktiopetuskerrat ti 16–18 alk. 9.3. muut kerrat ilm. myöh., S20A ls 334D, Carlson

Automaattinen fonologinen ja morfologinen analyysi (Ctl132)

kl ma 12–15, S20A ls 334D, Koskenniemi, 12.1.–23.2. Kurssin alkupuolella tentitään alaan liittyvää kirjallisuutta, materiaalit kannattaa lainata kopiointia varten hyvissä ajoin kurssin kansiosta (lait. unix-luokan käytävällä). Lyhyt essee palautettava kahden viikon kuluessa kurssin päättymisestä.

Automaattinen syntaktinen analyysi (Ctl142)

kl ma 12–15, S20A ls 334D, Carlson, 8.3.–26.4. Kurssin alkupuolella tentitään alaan liittyvää kirjallisuutta, materiaalit kannattaa lainata kopiointia varten hyvissä ajoin kurssin kansiosta (lait. unix-luokan käytävällä). Lyhyt essee palautettava kahden viikon kuluessa kurssin päättymisestä.

Puhekorpusten käsittely (Vfo254)

Järjestetään mahdollisesti verkkokurssina, ilm. myöh.

Tekstikorpusten tietojenkäsittely (Ctl160)

kl ti 9–12, S20A ls 334D/lait. unix-luokka, Lounela, 13.1.–24.2. Ensimmäinen luento ls 334D. Tarvittaessa ylimääräinen harjoitustunti erikseen sovittavana aikana.

 

Aineopinnot

 

Proseminaari (Ctl292)

sl+ kl ke 12–14 S20A lait. sh 331, Carlson, alkaa 17.9.

Ohjelmoinnin perusteet kieliteknologeille/Introduction to Programming (Ctl220)

sl ti 14–16 S20A lait. unix-luokka, Wilcock, 9.9.–16.12. Kurssikieli englanti.

Rakenteisten dokumenttien käsittely/Structured Document Fundamentals (Ctl230)

sl to 14–16, S20A lait. unix-luokka, Wilcock, 11.9.–18.12. Kurssikieli englanti.

Prolog-ohjelmointikieli/Prolog Programming (Ctl272)

kl to 13–16, S20A lait. unix-luokka, Wilcock, 15.1.–26.2. Kurssikieli englanti.

Open Source Methods for Language Technology (Ctl257)

kl ti 14–17 S20A lait. unix-luokka, Wilcock, 13.1.–24.2. Kurssikieli englanti.

Äärellisten tilojen jäsennysmenetelmät (Ctl256)

sl pe 12–15 S20A ls 334D, Koskenniemi, 7.11.–19.12.

Kontekstittomat jäsennysmenetelmät (Ctl254)

kl to 13–16, S20A lait. unix-luokka, Wilcock, 11.3.– 29.4. Kurssikieli englanti.

Puhesynteesin perusteet (Vfo251)

kl to 9–12 to S20A ls 334D/lait. unix-luokka, Vainio, 15.1.–26.2.

Kieliteknologian tilastomenetelmät (Ctl255)

Kurssin korvaa TKK:n informaatiotekniikan laboratorion KIT-verkoston kurssi Luonnollisten kielten tilastollinen käsittely. Aika ja paikka varmistuvat joulukuussa. Luennot ja laskuharjoitukset myös verkossa. Tarkemmat tiedot KIT-verkoston kotisivuilla.

 

Syventävät opinnot

 

Seminaari (Ctl330)

sl+kl ke 14–16 S20A lait. sh 331, Koskenniemi, alkaa 17.9.

Puheteknologian seminaari (Ctl381)

sl+kl pe 10–12 S20A lait. sh 331, Vainio, alkaa 19.9.

Kaupallinen kieliteknologia (Ctl310com)

ilm. myöh.

Tekijänoikeudet (Ctl310ipr)

kl verkkokurssi, Ronkainen, aika ja paikka ilm. myöh.,

Projektityöskentely (Ctl310pro)

kl, ilm. myöh.

Korpukset ja kieli (Ctl310corp)

kl pe 12–15 S20A sh 359, Arppe, 12.3.–30.4.

Monikielinen kieliteknologia (Ctl310mlt)

kl ti 14–16 S20A ls 334D/lait. unix-luokka, Carlson, 9.3.–27.4.

Semantic Web (Ctl310semw)

kl intensiivikurssi toukokuussa, tarkempi aika ja paikka ilm. myöh., Wilcock

 

Muista erikoiskursseista Ctl310 sekä verkkokursseista ilmoitetaan myöhemmin.

 

Katso myös KIT-verkoston opetustarjontaa www-sivuilta (http://www.ling.helsinki.fi/kit/) sekä yleisen kielitieteen oppiaineen, fonetiikan, tietojenkäsittelytieteen, kognitiotieteen ja käännöstieteen opetustarjontaa. Suoritusten sisällyttämisestä opintoihin on hyvä sopia professorin kanssa, ks. myös B-opas. Muutoksista, lisäyksistä ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan laitoksen ilmoitustauluilla ja www-sivuilla sekä uutisryhmässä (hy.opiskelu.ling).

 

Laitos, kirjasto, tiedotus ja kuulustelut

 

Kieliteknologia on toinen yleisen kielitieteen laitoksen oppiaineista. Tilat, kirjasto, ilmoitustaulut, uusintakuulustelut ja ainejärjestö ovat yhteisiä, ks. yleinen kielitiede. Pääosa kieliteknologian tiedotuksesta hoidetaan verkkosivujen kautta (http://www.ling.helsinki.fi/kieliteknologia/).

Henkilökohtaista unix-neuvontaa varten on laitoksen unix-luokassa neuvontapäivystys, jonka ajat tulevat luokan vieressä olevalle ilmoitustaululle lukukauden alussa. Neuvoa voi kysyä myös sähköpostitse <neuvonta>@ling.helsinki.fi.

Kirjatenteistä tulee sopia etukäteen ensisijaisesti kyseisen kurssin opettajan kanssa. Jos kurssia ei opeteta lukuvuoden aikana, on syytä sopia tentittävästä materiaalista opintokohdan vastuuhenkilön kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista.

 

Opettajat

 

Koskenniemi, Kimmo, FT, prof. Vast.otto to 9–10 h. 328 <etunimi.sukunimi>@helsinki.fi, p. 191 29300

Carlson, Lauri, PhD, prof. Vast.otto ti 10–12 h. 329, <etunimi.sukunimi>@helsinki.fi, p. 191 29301

Wilcock, Graham, PhD, leht. Vast.otto to 10–11 h. 324, <etunimi.sukunimi>@helsinki.fi, p. 191 29331

 

DOSENTIT

Voutilainen, Atro, FT, kieliteknologian dos., tavatt. opet. yht.

 

TUNTIOPETTAJAT

Arppe, Antti, DI

Gambäck, Björn, Tekn.Dr., Swedish Institute of Computer Science <sukunimi>@sics.se

Karlgren, Jussi, Fil.Dr., Swedish Institute of Computer Science <etunimi>@sics.se

Lehtonen, Kari, FM <etunimi.sukunimi>@stadia.fi

Lennes, Mietta, FM <etunimi.sukunimi>@helsinki.fi

Loikkanen, Sinikka, FM

Lounela, Mikko, FK

Ronkainen, Otto-Ville, jur.cand. <oronkain>@ling.helsinki.fi

Vainio, Martti, FT yliopistonleht. Vast.otto ma 11–12 h. 322A, <etunimi.sukunimi>@helsinki.fi, p. 191 29329

Volk, Nicholas, fil.yo.

Widenius, Risto, fil.yo.

Yli-Jyrä, Anssi, FM <etunimi.sukunimi>@helsinki.fi

 

MUU HENKILÖKUNTA

Hyvärinen, Sari, kurssiassistentti, unix-neuvoja <neuvonta>@ling.helsinki.fi

Kalliokoski, Panu, sovellussuunn.

<admin>@ling.helsinki.fi

Peltonen, Janne, sovellussuunn.

<admin>@ling.helsinki.fi

Syrjänen, Jussi, kurssiassistentti, <etunimi.la.sukunimi>@helsinki.fi

Westerlund, Hanna, koordinaattori, p. 191 29326 <kieliteknologia>@helsinki.fi

Laitoksen muu henkilökunta ks. yleinen kielitiede