Monikielinen ammattiviestintä

 


Opiskeluoikeus

 

Monikielisen ammattiviestinnän opiskeluoikeus on kaikilla yliopiston kirjoissa olevilla opiskelijoilla. Uusia opiskelijoita pyydetään ilmoittautumaan MonAKOn toimistossa. Myös yhteystietojen muu­toksista pyydetään ilmoittamaan toimistoon.

 

Opintoneuvonta

 

Uusille ja vanhoille opiskelijoille jär­jestetään tiedotustilaisuus ke 3.9. klo 10 salissa X. Opintoneuvontaa antavat suunnittelija Irmeli He­lin, vast.otto ti 9–10 tai sop. muk., Unioninkatu 40 h. B519, p. 191 29325 (irmeli.he­lin@helsinki.fi) ja opintoneuvoja Johanna Hir­vonen, vast.otto ti–to 10–11 tai sop. muk., Unioninkatu 40 h. B519, p. 191 24043 (johan­na.hirvonen@helsinki.fi).

 

Ilmoittautuminen kursseille ja opiskelija­kortistoon

 

Niille kursseille ilmoittautuminen on pakollinen, joissa ryhmien koko rajoitettu (ks. kohtaa Perusopinnot). Syksyn ja kevään kursseille ilmoittaudutaan to 4.9. klo 9–12 Metsätalon 5. kerrok­sessa.

     Ilmoittautumisen vahvistamiseksi on oltava läsnä ensimmäisellä luennolla. Jos kyse on pien­ryhmäkurssista, mahdollisesta paikan perumisesta tulee ilmoittaa kurssin pitäjälle jo ennen kurssin alkua. Kaikkien uusien opiskelijoiden on täytettävä opiskelijarekisterilomake, joka palautetaan toi­mistoon.

 

Opetus

 

MonAKOn yleisestä opetuksesta ja tutkintovaati­muksista sekä käännösviestinnän suomen opetuk­sesta ilmestyvät myös erilliset esitteet. Opetus­ohjelmaan tulevista muutoksista, lisäyksistä ja täy­dennyksistä ilmoitetaan MonAKOn ilmoitustau­luilla.

     Myös muut laitokset järjestävät MonAKO-ope­tusta; muusta opetuksesta ja vierailuluennoista il­moitetaan erikseen sähköpostilistalla ja ilmoitus­tauluilla.

 

 

 

Perusopinnot

 

Translation Theory (Cak119/Vrk222/Vpo237)

sl ti 16–18 U40 sali 1, Chesterman, alkaa 9.9.

Kääntäjän kompetenssit (Cak120)

sl viikko 37 ja 39, ma-to 16-19, pe 16-18 PIV, Tenhonen-Lightfoot,

Kulttuurisidonnaisia käännösongelmia

(Cak121/Veg241c)

kl ke 10–12 U40 sali 8, Leppihalme, alkaa 14.1. Ilmoittautuminen.

Tekstianalyysi (Cak122)

kl ti 10–12 U40 sali 13, Helin, alkaa 13.1. Ilmoittautuminen.

Kulttuurisemiotiikka ja kääntäminen

(Cak124/Sem150/Sem270)

kl ma 18–20 aud XII, Kukkonen, alkaa 12.1.

Tulkkauksen teoria (Cak135)

sl viikko 45 ja 47, ma-to 16-19, pe 16–18 PIV, Tenhonen-Lightfoot.

Språkvård och skriftlig framställning

(Nns211/212)

vt må 12–14, ti 10–12 U40 sh 23, Silén, börjar 12.1.

Tietokoneavusteinen kääntäminen (Cak116)

sl verkkokurssi, kontaktiopetuskerrat ma 12–14 U40 sali 25, muut kerrat ilm. myöh., alkaa 8.9. Ilmoittautuminen.

Tietokoneavusteisen kääntämisen harjoitus­kurssi (Iak125)

sl/kl ma 16–19 U40 sali 25, Laaksonen, alkaa 8.9. ja 12.1.  Ilmoittautuminen.

Dokumenttien käsittely ja tietoverkot (Cak115)

ma ja to 14–16 U40 sali 25, Laaksonen

ryhmä 1:  8.9.–23.10

ryhmä 2:  3.11.–18.12.

ryhmä 3 : 12.1.–26.2.

ryhmä 4:  8.3.–29.4.

Ilmoittautuminen.

Lokalisoinnin perusteet (Cak142)

sl ke 14–16 U40 sali 25, Laaksonen, 10.9.-22.10. Ilmoittautuminen.

Oikeusjärjestelmät ja lakikielet I (Cak112)

Lisätietoja myöhemmin, Mattila.

AV-kääntämisen peruskurssi (Cak134)

sl to 16–19 aud XII, Järvinen, 25.9.,9.10., 23.10. ja 6.11.

AV-kääntämisen jatkokurssi (Cak139)

sl ti 14–17 U40 sali 25, Helin, alkaa 9.9.

Yleiskieli ja ammattikielet (Cak110)

kl pe 10–12 PIV, Tenhonen-Lightfoot, alkaa 16.1.

Lääketieteen kieli (Cak113)

kl pe 13–16 P653, Paajanen-Mannila, 31.1.–27.2.

Virkakielen kurssi (Cak138)

sl to ja pe 12-15 P654, Iisa, 18.9.-26.9.

Terminologia (Cak118)

sl ma 16–18 U40 sali 25, Wihervaara, 11.9.–23.10. Ilmoittautuminen.

Kaunokirjallisuuden kääntäminen (Cak129)

Lisätietoja myöhemmin.

Kääntämisen sosiologia (Cak150)

kl ti 16-18, U40 sali 1, alkaa 13.1.

Käännöstieteen proseminaari (Cak200)

sl ti 12–14 U40 sali 27, Helin, alkaa 9.9.

Käännöstieteen seminaari (Cak300)

sl (jatkuu) + kl (uusi alkaa) ti 10–12 U40 sali 27, Chesterman, alkaa 9.9 ja 13.1.

sl+kl (uusi ryhmä) to 10–12 U40 sali 23 Chesterman, alkaa 11.9. ja 15.1.

Ohjattu käännösharjoittelu (Cak126)

Lisätietoja MonAKOn toimistosta. Vastuuhenkilö: Irmeli Helin, Andrew Chesterman.

 

Jatko-opinnot

 

Tutkijaseminaari (Cak400)

sl+kl ma 16–18, noin joka toinen viikko, U40 sali 26, Chesterman, alkaa 8.9. ja 12.1.   

Metodologiakurssi jatko-opiskelijoille (Cak148)

sl+kl ma 16-18, noin joka toinen viikko, U40 sali 26, Chesterman ja Paloposki, alkaa 15.9. ja 19.1.

 

Käännösviestinnän suomi

 

Kielenhuollon perusteet (Isu121)

sl/kl ti 14–17 V20 sh 19 Marila, alkaa 9.9. ja 12.1.

Asiatekstilajit ja kirjoittaminen (Isu130)

sl/kl ma ja to 14–16 sali 21, Marila, alkaa 8.9. ja 12.1.

Suomen kielen rakenne ja käyttö (Isu110)

kl  to 12–14 aud II, Marila, alkaa 15.1.

Tekstin- ja tyylinhuolto (Isu122)

sl/kl ma 12–14 sali 4, Marila, alkaa 8.9. ja 12.1.

Kurs­seista on lisätietoa omaoppaassa.

 

Kuulustelut

 

Kirjatentteihin ilmoittaudutaan jättämällä tentti­kuori MonAKOn tenttilaatikkoon Metsätalon 5. kerrokseen. Kontrastiivinen tutkimus (Cak123) ja Käännöskirjallisuus ja sen kritiikki (Cak133) (tenttiin luettava samanniminen kirja) tentitään prof. Pirkko Liliukselle tiedekunnan yleisinä tent­tipäivinä. Ks. kohta Tentit.

 

Toimisto

 

MonAKOn toimisto sijaitsee osoitteessa Unio­nin­katu 40, 5. krs, (postiosoite PL 24, 00014 Hel­singin yliopisto). MonAKOn atk-luokka on sali 25 Metsätalossa. Tietoa opiskelusta löytyy myös Internetistä osoitteesta www.monako.helsinki.fi. MonAKOn postituslistalle voi liittyä lähettämällä osoit­teeseen majordomo@helsinki.fi seuraavan­laisen sähköpostiviestin: subscribe ak-o. Sähkö­postilistalla tiedotetaan muutoksista ja ajankoh­taisista tapahtumista.

 

Laitos

 

Yleisen kielitieteen laitos sijaitsee osoitteessa Siltavuorenpenger 20 (3. krs). Laitos on avoinna ma–pe klo 8–20. Postiosoite on Yleisen kielitie­teen laitos, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto. Laitoksen johtaja on Kimmo Kosken­niemi. Toimistohenkilökuntaan kuuluvat amanuenssi Johanna Ratia, p. 191 29306 ja atk-suunnittelija Kirsti Kamppuri, p. 191 29305. Vahtimestari on Anders Enqvist. Laitoksen johtoryhmä: ks. Yleinen kielitiede.

 

Opettajat

 

Carlson, Lauri, Ph.D, prof. Tavatt. ti 10-12 S20 h. 329, p. 191 29301 (lauri.carl­son@helsinki.fi).

Chesterman, Andrew, Ph.D, prof. Tavatt. ti, ke ja to 9–10 U40 h. B520 tai sop. muk., p. 191 23122 (andrew.chesterman@helsinki.fi).

Helin, Irmeli, FT, yliopistonleht. Tavatt. ti 9–10 U40 h. B519, p. 191 29325, 050 543 7660 (irmeli.helin@helsinki.fi).

Iisa, Katariina, Tavatt. opett. yht., p. 050 3720 960, faksi 436 864 90 (katariina.iisa@kolum­bus.fi).

Järvinen, Annika, DKK, suomentaja-toimittaja. Tavatt. opet. yht., p. (09) 8011761 (annika.jarvi­nen@yle.fi)

Kukkonen, Pirjo, FT, prof. Tavatt. Kouvolassa ke 15–16, h. 116 ja Helsingissä sop. mukaan, p. (05) 825 2200. Posti MonAKOn toimistoon. (pirjo.kukkonen@helsinki.fi).

Laaksonen, Mikko, fil. yo. Tavatt. opet. yht. (mikko.laaksonen@helsinki.fi).

Leppihalme, Ritva, FT, prof. Tavatt. ti 11–12 C609 (vast.ottolista ovella), p. 191 23153 (rit­va.leppihalme@helsinki.fi).

Lilius, Pirkko, FT, prof. Tavatt. ti 13–15 U40 C406, p. 191 22573 (pirkko.lilius@helsin­ki.fi).

Marila, Tuula, FM, leht. Tavatt. ke klo 11-12, Castrenianum h. 5055 (päärakennuksen 5. krs, Fabianink. 33), p. 191 21728.

Mattila, Heikki, OTT, dos. Tavatt. opet. yht., p. 191 23388.

Paajanen-Mannila, Anita, FK, kääntäjä. Tavatt. opet. yht., p. 505 0489 (lkt@sci.fi).

Tenhonen-Lightfoot, Erja, FL, tulkki. Tavatt. opet. yht., p. 191 23435, 040 522 7527 (erja.tenhonen-lightfoot@helsinki.fi).