Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokouksen pöytäkirja

Aika:
keskiviikkona 11.6.2003 kello 14.30 - 15.30
Paikka:
Laitoksen seminaarihuone
Läsnä:
Kimmo Koskenniemi (pj.), Fred Karlsson, Kari Pitkänen, Antti Arppe, Juha Hurme, sihteerinä Kirsti Kamppuri ja asiantuntijana Andrew Chesterman ja Irmeli Helin sekä kirjastoa koskevassa asiassa Pia Brandt.

Käsitellyt asiat

  1. Kokous avattiin ja todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  2. Hyväksyttiin edellisen ja sitä edellisen kokouksen pöytäkirja ja vielä sitäkin edeltävän kokouksen pöytäkirja.
  3. Ilmoitusasioita:
  4. Laitoksen käsikirjaston kehittäminen.
  5. Henkilöstön palkkausasiat. Päätettiin esittää seuraavia palkkauksia (pääosin säästyneiden rahojen ja ulopuolisen rahoituksen turvin):
  6. Opetustaitolautakunnan nimeäminen Timo Honkelan dosentuurihakemuksen johdosta
  7. Tulkkien koulutuksen aloittaminen MonAKOn (Kielellisen viestinnän) puitteissa opetusministeriön erityisrahoituksen turvin.