Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokouksen esityslista

Aika:
keskiviikkona 11.6.2003 kello 14.30
Paikka:
Laitoksen seminaarihuone

Käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, edellisen ja sitä edellisen kokouksen pöytäkirja ja vielä sitäkin edeltävän kokouksen pöytäkirja.
  2. Ilmoitusasioita:
  3. Laitoksen käsikirjaston kehittäminen.
  4. Henkilöstön palkkausasiat:
  5. Opetustaitolautakunnan nimeäminen Timo Honkelan dosentuurihakemuksen johdosta. Opetustaitolautakunta on vähintään kolmihenkinen ja siinä on professorien, muiden opettajien ja opiskelijoiden edustajat. Erityisesti opiskelijoiden tulisi nimetä joukostaan edustaja tähän lautakuntaan. Lautakunta laatii opetustaidosta kirjallisen lausunnon, joka sisältää (1) opetusnäytteen arvostelun ja (2) arvion muista opetusansioista. Lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto päättää, onko hakijalla asetuksen edellyttämä opetustaito.
  6. Tulkkien koulutuksen aloittaminen MonAKOn (Kielellisen viestinnän) puitteissa opetusministeriön erityisrahoituksen turvin.