Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokouksesta

Aika: 27.5.2003
Paikka: Yleisen kielitieteen laitos
Läsnä:
Kimmo Koskenniemi (pj ja siht.), Fred Karlsson, Antti Arppe (sähköpostitse), Orvokki Heinämäki, Anri Kontio (sähköpostitse), Juha Hurme (sähköpostitse)

Asiat

  1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Puheenjohtaja totesi kokousen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
  2. Henkilökunnan palkkaus