Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokouksesta

Aika:
12.5.2003
Paikka: Yleisen kielitieteen laitos
Läsnä:
Kimmo Koskenniemi (pj ja siht.), Fred Karlsson, Kari Pitkänen, Tommi Jauhiainen (sähköpostitse), Juha Hurme (sähköpostitse)

Asiat

  1. Henkilöstön palkkaukset ja virkavapaudet. Päätettiin esittää seuraavien henkilöiden palkkauksia ja virkavapauksia:
  2. Tiedotusasiat