Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokouksesta

Aika:
Ensimmäinen osa tiistaina 27.8.2002 klo 14.00 - 16.00 ja kokous jatkui torstaina 29.8.2002 klo 15.00 - 16.00.
Paikka:
Laitoksen seminaarihuone
Läsnä:
Kimmo Koskenniemi (pj.), Fred Karlsson, Kari Pitkänen, Anu Airola, Juha Hurme. Asiantuntijoina läsnä Andrew Chesterman molemmissa osissa ja Irmeli Helin edellisessä osassa. Kirsti Kamppuri oli sihteerinä edellisessä osassa.

Asiat

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi

 2. Edellisten kokousten pöytäkirjat

  Kahden edellisen kokouksen, 23.1.2002 ja 3.4.2002 pidettyjen kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin.

 3. Ilmoitusasiat

  Kesän pääsykokeissa on valittu yleiseen kielitieteeseen 5 ja kieliteknologiaan 15 uutta opiskelijaa. Pyrkijöitä oli runsaammin kuin moneen vuoteen ja hyvätasoisia hakijoita olisi ollut enemmänkin tarjolla, kuin mitä voitiin ottaa.

 4. Vuoden 2002 toimintamenojen käyttösuunnitelma

  Jaettiin laskelma vuoden 2001 oppiaineittaisesta rahankäytöstä, vuosien 2001 ja 2002 myönnetyistä määrärahoista ja arvio vuoden 2002 toteutuvasta rahankäytöstä. Laskelman mukaan vuodenvaihteessa 2001/2002 olisi yleisellä kielitieteellä ollut noin 350.000 mk ja kieliteknologialla noin 530.000 mk käyttämätöntä rahaa. Vuoden 2002 alussa uusien myöntöjen jälkeen yleisellä kielitieteellä olisi noin 420.000 euroa ja kieliteknologialla noin 578.000 euroa käytettävissä. Johtoryhmä vahvisti pöytäkirjan liitteenä olevan kokouksessa jaetun laskelman käyttösuunnitelmaksi.

 5. Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2003

  Todettiin, että meneillään olevat suuret opetusministeriön rahoittamat hankkeet eli KIT-verkosto ja MonAKO jatkunevat vuoden 2003 loppuun.

 6. Helsingin yliopiston strategialuonnos vuosille 2004-2006

  Johtoryhmä ei katsonut olevan aihetta tehdä luonnosta koskevia huomautuksia.

 7. Suunnitelmat laitoksen oppiaineiden ja MonAKOn tulevaisuudeksi vuodesta 2004 eteenpäin

  Keskusteltiin erilaisista kehittämismahdollisuuksista erityisesti Bolognan sopimuksen tuomien muutosten valossa ja siltä pohjalta, että KIT-verkoston ja MonAKOn opetusministeriöltä saatava rahoitus on varmistettu vain v. 2003 loppuun. KIT-verkosto hakee jossakin muodossa vastaavanlaajuista jatkoa toiseksi kaudeksi, mutta MonAKO tuskin voisi saada vielä lisäkausia ministeriöltä.

  Johtoryhmä päätyi liitteenä oleviin strategioihin, joiden mukaan vuosina 2004-2006

 8. Uusien opiskelijoiden määrä ja tutkintotavoitteet

  Johtoryhmä päätti esittää, että

 9. KIT-verkoston esitys korkealaatuisen verkostokoulutuksen valtakunnalliseksi yksiköksi 2004-2006

  Johtoryhmälle esiteltiin esitys, jolla KIT-verkostoa tarjottaisiin tiedekunnan ja yliopiston ehdokkaaksi korkeakoulujen arviointineuvostolle korkealaatuiseksi verkostoksi. Johtorymä päätti, että laitos tekee tällaisen esityksen. KIT-verkosto pyrkii liittymään valtakunnalliseen Suomen virtuaaliyliopisto -nimiseen hankkeeseen välittömästi ja vuosia 2004-2006 koskevissa hankesuunnitelmissa.

 10. KIT-verkoston sivuaineopintojen oikeudet

  Myönnettiin pöytäkirjan liitteenä olevan luettelon mukaisille 37 opiskelijalle KIT-verkoston sopimuksen edellyttämät oikeudet suorittaa KIT-verkoston kursseja anomustensa mukaisesti.

 11. Puheenjohtaja päätti kokouksen.