Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Nykykielten laitos

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (0) 2941 (vaihde)
Faksi +358 (0) 2941 23072

Entinen yleisen kielitieteen laitos

Yleisen kielitieteen laitos muutti 17.-19.8.2009 Siltavuorenpenkereeltä Metsätaloon osoitteeseen Unioninkatu 40, A-siiven 3. kerros.

Vuoden 2010 alusta laitos siirtyi osaksi uutta Nykykielten laitosta. Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitokseen kuului kaksi oppiainetta, yleinen kielitiede ja kieliteknologia, sekä opintokokonaisuus monikielinen ammattiviestintä MonAKO.

Yleinen kielitiede eli lingvistiikka on kiinnostunut ihmiskielen luonteesta. Tämä tarkoittaa muun muassa eri kielten perustavia ominaisuuksia, yhteisiä piirteitä sekä teorioita ja menetelmiä, joilla kieliä voi kuvata. Tutkitaan myös kielen muuttumista, käyttöä eri tilanteissa, prosessointia, suhdetta muihin symbolijärjestelmiin ja yleistä merkitystä ihmiselle.

Kieliteknologia, aiemmin tietokonelingvistiikka, on monitieteinen tieteenala. Se tutkii teknisiä välineitä ja menetelmiä, joilla ihmisen tuottamaa kieltä puhetta ja kirjoitusta voidaan jäsentää tietokoneella käsiteltävään muotoon. Kieliteknologian tunnettuja sovellusaloja ovat automaattinen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus sekä automaattinen puheentunnistus.

Monikielinen ammattiviestintä MonAKO on opintokokonaisuus, joka täydentää eri kieliaineiden opetusta tarjoamalla kääntämisen teoriaan ja apuvälineisiin, kääntämisen kielenhuoltoon ja ammatti- ja erikoiskieliin liittyviä kursseja. Kurssit on tarkoitettu kielten laitosten opiskelijoiden lisäksi kaikille kääntämisestä kiinnostuneille opiskelijoille.

Yleisen kielitieteen laitos perustettiin 1967 ja sen oppiaineista yleinen kielitiede 1967 ja kieliteknologia (tietokonelingvistiikka) 1987. MonAKO perustettiin 1997 ja siirrettiin yleisen kielitieteen laitokseen 2001.

Uutiset


Muita uutisia

Pikalinkit

Tilavaraukset

UHLCS Language Corpus Server

FIN-CLARIN Finnish CLARIN project

Opiskelijat

Vaihto-opiskelu: Lukuvuoden 2008-2009 Erasmus-vaihtopaikkojen haku alkanut.

Aspekti: Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian ainejärjestö

Fuksisivut Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian uusien opiskelijoiden ensiapupakkaus yliopistoelämään

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.