Tekstikorpusten tietojenkäsittely (Ctl160)

Kurssilla opitaan käyttämään UNIX-järjestelmän komentokieltä ja työkaluja tekstikorpusten muokkaamisessa, ratkaisemaan lingvistisiä ongelmia korpusten avulla sekä rakentamaan uusiin tarpeisiin soveltuvia työkaluja käyttäen valmiita työkaluja, komentotulkin kieltä ja awk-kieltä.

Syksyn 1998 kurssi

Luennot 27.10-3.12 tiistaisin klo 9-11 ja torstaisin klo 9-11 yleisen kielitieteen laitoksen luentosalissa.

HUOM! Kurssia varten pidetään kaksi tenttitilaisuutta. Ensimmäinen tenttitilaisuus pidetään 3.12 klo 9-11 UNIX-luokassa. Niille jotka eivät pääse silloin, järjestetään tenttitilaisuus 10.12 klo 9-11 UNIX-luokassa. Ilmoittakaa mielellään etukäteen kumpaan tilaisuuteen olette tulossa.

Kurssimateriaali

Aikaisemmin pidettyjä kursseja


Kirjoittanut Kimmo Valtonen <Kimmo.Valtonen at cs.helsinki.fi >
Päivittänyt 27.10.1998 Tomas Vanhala