Tekstikorpusten tietojenkäsittely (Ctl160)

Kurssilla opitaan käyttämään UNIX-järjestelmän komentokieltä ja työkaluja tekstikorpusten muokkaamisessa, ratkaisemaan lingvistisiä ongelmia korpusten avulla sekä rakentamaan uusiin tarpeisiin soveltuvia työkaluja käyttäen valmiita työkaluja, komentotulkin kieltä ja awk-kieltä.

Syksyn 1997 kurssi

Luennot 27.10-3.12 maanantaisin klo ja keskiviikkoisin klo 9-11 yleisen kielitieteen laitoksen luentosalissa.

Kurssimateriaali

Aikaisemmin pidettyjä kursseja


Kirjoittanut Kimmo Valtonen <Kimmo.Valtonen@cs.helsinki.fi>
Päivittänyt 19.10.1997 Tomas Vanhala <vanhala@ling.helsinki.fi>