Matematiikan perusteita kieliteknologian opiskelijoille

Ctl120
Syyslukukausi 1999

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteeena on johdattaa opiskelijat matemaattisluonteisiin formaaleihin menetelmiin, erityisesti kielitieteellisiä sovelluksia silmälläpitäen. Tavoitteena on erityisesti: Kurssilla käsiteltävät menetelmät ovat laskennallisesti yksinkertaisia -- työläitä laskutoimituksia ja ulkoaopittavia ihmeellisiä kaavoja ei juuri nähdä.

Opetusjärjestelyt

Kurssin kontaktiopetus koostuu luennoista ja laskuharjoituksista. Näille on varattu ajat: Luennot pidetään tiistaista 28.9. alkaen salissa M11 (Mariankatu 11) luentosali 1.

Kurssi alkaa 7.9. ja päättyy 26.10. Salit vaihtuvat kurssin aikana! Kurssin opettajana toimii Kari Lehtonen, <kari.lehtonen@hit.fi>.

Kurssilla käytetään erilaisia verkko-opetusmenetelmiä -- sähköpostia, postituslistoja, verkko-opiskelumateriaalia, virtuaalisia tiloja jne. Kurssin opiskelun sisältönä on kirjojen pänttäämisen sijasta laskemista, päättelemistä, todistamista ja mallien rakentamista.

Kurssin virtuaalitila

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla luennoille, tekemällä säännöllisesti harjoitustehtäviä ja osallistumalla tenttiin. Palautettavia harjoitustehtäviä annetaan viikottain ja ne on yleensä palautettava tiistain luennolle. Harjoitustehtävät voivat korottaa arvosanaa enintään yhden numeron verran (75 % kaikista). Tentti on kuitenkin suoritettava hyväksytysti. Harjoitustehtävät löytyvät päiväkirjasta.

Tentti pidetään tiistaina 26.10.1999 kello 12.00-14.00 salissa M11 ls. 1. Tentissä saa olla mukana enintään 2-sivuinen tiivistelmä kurssista. Uusintatentit pidetään laitoksen uusintapäivinä 16.12.1999 kello 14-16 ja 13.1.2000 kello 14-16. Niihin ilmoittaudutaan ohjeiden mukaan ja lisäksi sähköpostitse kurssin pitäjällle.

kokeen ratkaisut

Kurssin voi myös suorittaa laatimalla kurssin keskeisistä aiheista pienen tutkielman. Tästä on sovittava opettajan kanssa erikseen. Tutkielmasta tulisi käydä ilmi, että tekijä ymmärtää kurssin keskeiset käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä. Käsiteltävät asiat ja lähestymistavan voi päättää suurelta osin itse omien tarpeiden ja kiinnostuksensa perusteella.

Kurssin sisältö

Viikko-ohjelma

Päiväkirja

Päiväkirjasta löytyvät mm. tuntien aiheet ja kotitehtävät.

Tehtäviä

Tehtäväkokelmiin tulee (jossain vaiheessa) lisätehtäviä pohdittavaksi sekä kertaustehtäviä tenttiä varten.

  1. Johdanto
  2. Logiikkaa
  3. Algebraa
  4. Kombinatoriikkaa

Tehtävien ratkaisuja

[21.9.99] [28.9.99]

Kirjallisuutta

Verkkoresursseja


[Muut kurssit] [Kielitieteen laitos: Opiskelusta ja erilaisia ohjeita] [Kielitieteen laitoksen kotisivu]
Kari Lehtonen, kari.lehtonen@hit.fi (Helsingin ammattikorkeakoulu) tai kari.lehtonen@ling.helsinki.fi (Helsingin yliopisto).
Kotisivu ammattikorkeakoululla.