Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
KPK-maisteriohjelman opetus 2005-2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

KPK-maisteriohjelman opetus lukuvuonna 2005-2006

Aineopinnot

Syventävät opinnot