Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Lukuvuosi 2005-2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Lukuvuosi 2005-2006

Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelman ensimmäinen toimintavuosi oli syksy 2005 - kevät 2006, jolloin se käynnistyi Opetusministeriön osittaisen tuen avulla. Ensimmäisessä haussa hyväksyttiin 4 opiskelijaa.