Raportti KIT-tutkijakoulun toiminnasta

II. KIT-tutkijakoulun toiminta v. 2001

KIT-tutkijakoulu käynnistyi vasta v. 2002. Sen suunnittelun lisäksi, jota tehtiin KIT-tutkijakoulun hakemusta laadittaessa tähän mennessä on suoritettu tutkijaopiskelijoiden valinta.

II.1 Tiedot tutkijaopiskelijoista

Tutkijaopiskelijat valittiin verkkosivuilla, sähköpostilistoilla ym. keinoin välitetyllä hakuilmoituksella, joka on edelleen verkossa nähtävillä osoitteessa: http://www.ling.helsinki.fi/kit/tutkijakoulu/hakuilmoitus.html

Johtoryhmä sopi valintakriteereiksi (1) suunnitelman realistisuuden, (2) hakijan tähänastisen opintomenestyksen, (3) hakijan julkaisut ym. aktiivisuuden ja (5) tutkimusaiheen keskeisyyden KIT-tutkijakoulun kannalta. Kukin johtoryhmän jäsen nimesi kolmestatoista hakijsasta viisi parhaana pitämäänsä paremmuusjärjestyksessä. Ehdotukset olivat keskenän hyvin yhtäpitäviä eli valinta päätyi alla oleviin viiteen hakijaan.

Kaikki valitut tutkijaopiskelijat ovat Suomen kansalaisia. Kaikki liittyneet KIT-tutkijakouluun v. 2002 alusta. Kukaan ei ole suorittanut FL-tutkintoa eikä myöskään tohtorin tutkintoa. Palkanlisistä ei tätä kirjoitettaessa ole kattavaa tietoa, mutta oletettavasti enemmistö saa palkanlisää.

Hakijoiden joukossa oli kolme naista, jotka eivät kuitenkaan sijoittuneet viiden kärkeen.

Työn ohessa sivutoimisesti opiskelevia tutkijaopiskelijoita ei KIT-tutkijakoulussa toistaiseksi ole, ei myöskään vielä valmistuneita tohtoreita.

II.2 Selvitys opetus- ja ohjausjärjestelyistä

Tutkijakoulun ohjaajapooli:

Kursseja ei ole ehditty järjestää. Yhteys Göteborgin kieliteknologian tutkijakouluun (GSLT) on muodostettu ja sen opetustarjonta on jo käytettävissä.

II.3 Tutkijakoulun toiminnan tähänastinen rahoitus

II.4 Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

III. Tutkijakoulun opiskelijoiden tieteellinen julkaisutoiminta

Ei tietoja.

IV. Tutkijakoulun itsearviointi

Ei ollut vielä ajankohtainen.

kimmo.koskenniemi ät helsinki.fi
Päivitetty: