Kieliteknologian valtakunnallinen tutkijakoulu
(KIT-tutkijakoulu)

KIT-tutkijakoulu on kieliteknologian monitieteinen, valtakunnallinen tutkijakoulu, joka toimii osana muotoutumassa olevaa pohjoismaista kieliteknologian tutkijakoulutusta. Sen pyrkimyksenä on kasvattaa uusi kieliteknologian ja sen lähiaineiden tutkijoiden ja opettajien sukupolvi, joka on entistä paremmin valmentautunut laadukkaaseen monitieteiseen tutkimukseen ja yhteistoimintaan eri tieteiden kesken ja siten turvaisi kansalliset tarpeet ja alan kehittymisen tulevaisuudessa. Osa tutkijakoulutuksen saaneista sijoittunee luonnollisesti yrityselämään vaativiin kieliteknologisiin tehtäviin.

KIT-tutkijakoulun päämäärät, organisaatio ja toimitatavat ilmenevät tutkijakoulun hakemuksesta, jolla rahoitusta anottiin. Tutkijakoululle myönnettiin vuosiksi 2002 - 2005 yhteensä viisi tutkijakoulutettavan paikkaa ja se anoi vuosiksi 2003 - 2006 kahtatoista lisäpaikkaa (mutta yhtään lisäpaikkaa ei myönnetty).

KIT-tutkijakoulussa on nyt viisi Suomen Akatemialta tämän koulun puitteissa tutkijakoulutettavaksi palkattua tohtorikoululaista ja näiden lisäksi muutamia omarahotteisia, mm. yksi NorFA:n kautta rahoituksen saanut.

KIT-tutkijakoulu toimii yhteistyössä Pohjoismaiden tutkimuspoliittisen neuvoston rahoittaman GENST-NET -nimisen hankkeen kanssa. Sitä kautta KIT-tutkijakoulun opiskelijat pääsevät mm. Göteborgista johdettun Ruotsin kieliteknologian tutkijakoulun GSLT:n kursseille ja vastavuoroisesti muiden Pohjoismaiden jatko-opiskelijat KIT-tutkijakoulun kursseille.


KIT-logo
Viimeksi päivitetty: