Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kieliteknologian opetuksen verkosto 2006-2007

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

KIT-verkoston tutkintovaatimukset 2006-2007

Opintokokonaisuudet koostetaan yleensä Helsingin yliopistossa yleisen kielitieteen laitoksella poikkeuksena teknillinen korkeakoulu ja ne yliopistot, joissa kieliteknologiaa voi opiskella sivuaineena, esim Tampereen ja Joensuun yliopistot. Jos opiskelija haluaa mahdollisuuden jatkaa kieliteknologian opintoja perusopintojen jälkeen, ne kannattaa koostaa siten, että ne sopivat allaolevaan tutkintovaatimusmalliin.

Kielitiede pääaineopiskelijalle tai aineopintoihin jatkavalle 10 op

 • Yleisen kielitieteen perusteet 2 op
 • Fonetiikan perusteet 2 op
 • Fonoogian ja morfofonologian harjoitukset 3 op
 • Syntaksin harjoitukset 3 op

Kielitiede sivuaineopiskelijalle 7-10 op

 • Yleisen kielitieteen perusteet 2 op
 • Fonetiikan perusteet 2 op
 • Fonologian ja morfofonologian harjoitukset 3 op
  ja/tai
  Syntaksin harjoitukset 3 op

Johdatus kieliteknologiaan

 • Kieliteknologian johdantokurssi ja harjoitukset 6 op

Tekniset taidot pääaineopiskelijalle tai aineopintoihin jatkavalle

 • Kieliteknologian ATK-ympäristö 3 op
 • Kieliaineistojen käsittely 3 op
 • Rakenteiset dokumentit 3 op

Tekniset taidot sivuaineopiskelijalle

 • Kieliteknologian ATK-ympäristö 3 op

Valinnaiset osiot

Sivuaineopiskelijalle 6-9 op, pääaineopiskelijalle tai aineopintoihin jatkaville tarpeen mukaan ylläolevien osioiden tilalle, jos niitä sisältyy muiden aineiden opintoihin.

Suppeina sivuaineopintoina kieliteknologian perusopinnot suorittanut opiskelija täydentää opintojaan halutessaan jatkaessaan aineopintoihin tai hakiessaan kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelmaan.