Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kieliteknologian opetuksen verkosto 1.8.2007 alkaen

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

KIT-verkoston opiskeluoikeus ja HOPSU

Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeus suorittaa verkoston kursseja

KIT-verkosto siirtyi 1.8.2007 valtakunnallisen JOO-sopimuksen piiriin. Myös opinto-oikeus osallistua KIT-verkoston kursseille on JOO-sopimuksen käytänteistä riippuvainen ja on lähettävälle yliopistolle, tiedekunnalle tai opiskelijan laitokselle maksullinen. Yliopistoilla on erilaisia käytänteitä JOO-opiskelijoiden opinto-oikeuden myöntämisessä, ja nämä on syytä tarkistaa omalta laitokselta tai omasta tiedekunnasta

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPSU

Varsinkin jos aikoo suorittaa KIT-verkoston opintoja useammassa yliopistossa, kannattaa laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma, josta käy ilmi mitä kursseja haluataan suorittaa ja arvio aikataulusta. HOPSU esitetään omalle opintojen ohjaajalle, jonka kanssa on hyvä keskustella siitä, miten opintosuunnitelmaan sisältyvät kurssit tukevat opiskelijan muita opintoja. Samalla opintojen ohjaaja voi varmistaa, että oma yliopisto tai tiedekunta hyväksyy suunnitellun kokonaisuuden sivuaineeksi. HOPSUa voidaan muuttaa myöhemmin tarpeen mukaan.

Opiskeluoikeuden hakeminen toisesta KIT-verkoston yliopistosta

KIT-verkoston yliopistoihin haetaan joustavan opinto-oikeuden eli ns. JOO-opintojen hakulomakkeella..

Opiskelija täyttää lomakkeen ja merkitsee siihen kaikki ne kurssit, joita hän kohdeyliopistossa aikoo suorittaa tai haettavan opintokokonaisuuden nimen. On suositeltavaa hakea yhdellä kertaa riittävän laaja opiskeluoikeus. Lomakkeeseen tarvitaan lähettävän laitoksen puolto, jonka voi antaa sellainen oman laitoksen edustaja, joka voi vastata siitä, että opinnot hyväksytään osaksi opiskelijan opintoja.

KIT-opiskeluoikeuden hakumenettelyssä noudatetaan JOO-sopimuksen hakuaikoja. Esimerkiksi Helsingin yliopisto ja Teknillinen korkeakoulu käsittelevät tulevia hakemuksia jatkuvasti ja lähteviä hakemuksiakin puolletaan myös varsinaisten hakuaikojen ulkopuolella. Oman yliopiston ja vastaanottavan yliopiston käytänteet on aina tarkistettava etukäteen.

Opintosuoritukset ja niiden hyväksilukeminen

Kurssin suoritus kirjataan opetuksen antaneen yliopiston opintosuoritusrekisteriin, josta opiskelija saa pyydettäessä opintorekisteriotteen. Opintorekisteriote tarvitaan siinä vaiheessa, kun suoritus halutaan kirjata oman yliopiston rekisteriin. Suorituksen hyväksilukeminen korvaamaan jonkin tutkintovaatimusten kohdan tai hyväksyminen osaksi opintoja muulla tavoin tehdään opiskelijan omalla laitoksella. Hyväksilukemisesta antaa lisätietoja oman laitoksen opintojen ohjaaja.