Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

KIT-verkoston kurssit 1.8.2007 alkaen

löytyvät KitWikistä, osoitteesta http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/KitWiki/KitVerkosto. Kursseja tarjoavat laitokset päivittävät kurssitiedot mahdollisimman aikaisin. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys kurssin järjestävään laitokseen.

KIT-verkoston kursseja lukuvuonna 2006-07

HY Clt140 Kieliteknologian johdantokurssi harjoituksineen
http://www.ling.helsinki.fi/kit/2006s/clt140/
HY Clt191 Kieliteknologian johdantokurssin harjoitukset
http://www.ling.helsinki.fi/kit/2006s/ctl191/
HY Clt121 Fonetiikan harjoitukset
http://www.helsinki.fi/puhetieteet/opetus/2006s/Clt121/
HY Clt130 Kieliteknologian ATK-ympäristö
http://www.ling.helsinki.fi/kit/2006s/clt130/
HY Clt131 Korpusten käsittely
http://www.ling.helsinki.fi/kit/2006s/clt131/index.shtml
HY Clt132 Rakenteisten dokumenttien perusteet
http://www.ling.helsinki.fi/kit/2007k/clt132/
HY Clt192 Kieliteknologian johdantokurssin essee
http://www.ling.helsinki.fi/kit/2006s/ctl192/
HY Clt232 Rakenteisten dokumenttien käsittely
http://www.ling.helsinki.fi/kit/2006s/clt232/
HY Clt250 Kielenkäsittelymoduulien evaluointi
http://www.ling.helsinki.fi/kit/2006s/clt250/
HY Clt260 Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat
http://www.ling.helsinki.fi/kit/2006s/clt260/
HY Clt270 Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät
http://www.ling.helsinki.fi/kit/2007k/clt270/
HY 582304 XML-metakieli
http://www.cs.helsinki.fi/u/oheinone/teaching/xml_k07/#comp
HY 581257 Information Retrieval Methods
http://www.cs.helsinki.fi/u/hahonen/irm07/
HY FP2 Puheen analyysin perusteet PRAAT-ohjelmalla
http://www.helsinki.fi/puhetieteet/opetus/2006s/FP2_praat/
HY FS1 Praat-skriptauskurssi / Praat scripting - 3 op
http://www.helsinki.fi/puhetieteet/opetus/2007k/FS1praat/
JoY 450618 Kieliteknologian historia
http://phon.joensuu.fi/kieliteknologia/kurssit/muut/kthist/index.shtml
JoY 450610 Puheentunnistuksen perusteet
http://ling.joensuu.fi/kieliteknologia/kurssit/2007k/puheentu/
JoY 450609 Puhesynteesin peruskurssi
http://ling.joensuu.fi/kieliteknologia/kurssit/2007k/puhesynt/
JoY 450617 Puhehäiriöiden akustiikkaa
http://ling.joensuu.fi/kieliteknologia/kurssit/2007k/puhehair/
JoY 450605 Puhekorpusten käsittely
http://ling.joensuu.fi/kieliteknologia/kurssit/2007k/puhekorp/
JoY 450603 Ruby-ohjelmointi
http://ling.joensuu.fi/kieliteknologia/kurssit/2007k/ruby/
JY TJTA221 XML-kieli
http://www.cc.jyu.fi/~pttyrvai/KIT/tjta221_xml_kieli.htm
JY TJTSD22 XML-laboratoriotyö
http://www.cc.jyu.fi/~pttyrvai/KIT/tjtsd22_xml_lab.htm
OY 682314S Language Learning and New Technologies
http://www.ekl.oulu.fi/wpeda/LLNT.htm
OY 682480P Introduction to Technical Communication
http://www.ekl.oulu.fi/tc/TC_intro.htm
TaY A32 Tiedonhaun menetelmät (korvaava suoritus, kirjatentti)
http://www.info.uta.fi/kurssit/tiedonhaun_menetelmat/KIT-infoa32-35.html
TaY INFOS12 Mathematical Methods in Information Retrieval
http://www.uta.fi/~likaja/opetus/INFOS12e/index.htm
TaY INFOA34 Tiedonhaun kieliteknologia
http://www.info.uta.fi/kurssit/a8d/
TaY S11 Johdanto tiedonhakututkimukseen (korvaava kirjatentti)
http://www.info.uta.fi/kurssit/s11/kirjatentti/kirjatentti_ohje.htm http://www.info.uta.fi/kurssit/s11/
TaY S301 Design and Development of Speech Interfaces
http://www.cs.uta.fi/en/studies/courses.php?cid=ddsi
TaY S912 Tiedonhaun evaluointimenetelmät
http://www.info.uta.fi/kurssit/tiedonhaun_evaluointi/
TaY TRMUSM7 Tietokone kielentutkimuksen apuvälineenä
http://www.uta.fi/~lomimih/courses/descriptions/musm7.htm
TKK T-61.6090 Special course in Language Technology,
Finnish-Swedish Machine Translation Challenge http://www.cis.hut.fi/Opinnot/T-61.6090/
TTY SGN-4010 Puheenkäsittelyn Menetelmät
http://www.tut.fi/public/oppaat/opas2006-2007/perus/laitokset/Signaalinkasittely/SGN-4010.html
TTY SGN-4051 Puheenkoodaus
http://www.tut.fi/public/oppaat/opas2006-2007/perus/laitokset/Signaalinkasittely/SGN-4051.html
TTY SGN-4106 Speech Recognition
http://www.tut.fi/public/oppaat/opas2006-2007/perus/laitokset/Signaalinkasittely/SGN-4106.html
TTY SGN-4507 Speech Recognition Laboratory
http://www.tut.fi/public/oppaat/opas2006-2007/perus/laitokset/Signaalinkasittely/SGN-4507.html
TY FONEV097 Vieraan kielen äänteiden oppiminen
http://www.phon.utu.fi/kit/verkkokurssit/opp/
TY FONEV102 Puheen tuottaminen ja havaitseminen
http://www.phon.utu.fi/kit/verkkokurssit/havaitse.html
VY TERM2015 Terminologisen tiedonhaun menetelmät
http://lipas.uwasa.fi/comm/termtevi/termhaku_KIT/index.html
Lyhyet kurssikuvaukset KitWikissä
http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/KitWiki/KitCourseList
Muita kursseja (ei KIT)
http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/KitWiki/MuitaKieliteknologianKursseja