Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kieliteknologian opetuksen verkosto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Hakulomakkeet ja hakuohjeet

KIT-verkoston kursseille haetaan lähtökohtaisesti JOO-sopimuksen käytänteiden mukaisesti. Hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät Joopas-sivustolta http://www.joopas.fi. KIT-verkoston laitokset noudattavat hiukan vaihtelevia käytänteitä KIT-verkoston kursseille hakijoiden suhteen. Tärkeää on ensin suunnitella opintonsa oman oppiaineen vastuuhenkilön kanssa ja sopia KIT-verkoston tarjoaman kurssin suorittamisesta ja sen sijoittamisesta opintoihin. Lisäksi on tärkeää selvittää oman laitoksen JOO-opintoasioita hoitavalta hekilöltä, onko laitoksen ja lähettävän yliopiston välillä erityisjärjestelyjä esimerkiksi JOO-sopimuksen hakuaikojen suhteen sekä varmistaa vastaanottavasta yliopistosta hakemuksen käsittelyajankohta. Joissakin tapauksissa saapuvat KIT-verkoston hakemukset käsitellään heti, esimerkiksi Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta toimii näin, mutta toisinaan noudatetaan JOO-sopimuksen hakuaikoja.

JOO-opinnot on lähtökohtaisesti suunniteltu opintokokonaisuuksia varten silloin, kun kyseistä alaa ei voi suorittaa omassa yliopistossa. Jos haluat suorittaa opintokokonaisuuden, joka koostuu usean yliopiston kursseista, tarkista, voiko laitoksesi koostaa opintokokonaisuuden. Jokaiseen yliopistoon, jonka kursseja suunnittelet suorittavaksi opintokokonaisuuteen sisällytettäväksi, on haettava erillisinä JOO-opintoina.

Ennen kurssille osallistumista kannattaa varmistaa, että opinto-oikeus on hyväksytty. Monet tiedekunnat tai yliopistot lähettävät automaattisesti opiskelijalle tiedon hyväksymisestä kotiin.