Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Opiskeleminen KIT-verkostossa

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Opiskeleminen KIT-verkostossa

Opiskeleminen KIT-verkostossa on tehty mahdolliseksi jokseenkin kaikille niille, joiden voi olettaa tarvitsevan kieliteknologian tietoja ja taitoja. Kieliteknologian on syventävien opintojen pääaineena tosin vain Helsingin yliopistossa, mutta varsinkin perusopintojen ja osin aineopintojen kokonaisuuksien suorittaminen myös muissa yliopistoissa opiskeleville on tehty mahdolliseksi. Toisaalta Helsingin yliopiston opiskelijat saavat erityisesti aine- ja syventävien opintojen tasoisia erikoiskursseja verkoston muista yliopistoista.

Ohessa on käytännöllisiä ohjeita niille, jotka aikovat suorittaa KIT-verkoston kursseja tai jo suorittavat niitä. Vaikka paljon on tehty ristikkäisopiskelun helpottamiseksi, opiskelijoiden täytyy varautua hoitamaan tiettyjä muodollisuuksia, jotta kursseille ilmoittautuminen ja kurssien suoritusten kirjaaminen ja hyväksi lukeminen onnistuvat. Tässä auttavat toisaalta paikalliset yhdyshenkilöt ja koordinaattorit ja toisaalta HY:n yleisen kielitieteen laitoksen koordinointi.