UNIXin komentotulkki ja tiedostojärjestelmä

Tietokonetta, jossa on UNIX-käyttöjärjestelmä, voi käyttää useampi kuin yksi henkilö kerrallaan. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus, jonka perusteella järjestelmä tunnistaa käyttäjän. Käyttäjätunnuksen lisäksi jokaisella käyttäjällä on salasana, jolla varmistetaan käyttäjän henkilöllisyys. Tietokoneen käyttö aloitetaan sisäänkirjautumisella (login). Sisäänkirjautumisen yhteydessä käyttäjä syöttää tietokoneelle käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Mikäli tunnus ja salasana täsmäävät, tietokone käynnistää komentotulkin. Kutakin tietokoneen käyttökertaa komentotulkin käynnistämisestä sen sammuttamiseen (logout) sanotaan istunnoksi.

Komentotulkki on UNIX-järjestelmän käyttöliittymä. Komentotulkki on sekä komentokieli että ohjelmointikieli. Ohjelmointikielenä UNIX-komentotulkki voidaan luokitella skriptikieleksi, ts. sen tarkoituksena on valmiiksi ohjelmoitujen tehtävien yhteennivominen pikemmin kuin asioiden tekeminen aivan alusta asti. Komentotulkkeja on useita erilaisia, ja useimmissa UNIX-järjestelmissä voi valita monesta mahdollisuudesta mieleisensä. Komentokielenä tällä kurssilla käytetään interaktiiviseen käyttöön suunniteltuja Bash- ja Tcsh-komentotulkkeja. Ohjelmointikielenä käytetään siihen tarkoitukseen paremmin soveltuvaa Sh-komentotulkkia.

Istuntokohtainen komentotulkki mahdollistaa sen, että samaa tietokonetta käyttävät monet ihmiset samanikaisesti. Samaa tarkoitusta palvelee tiedostojärjestelmä, jossa jokaiselle käyttäjätunnukselle on varattu oma tila. Käyttäjän oma tila alkaa kotihakemistosta, johon käyttäjä voi tarpeen mukaan tehdä tai siirtää lisää hakemistoja ja tiedostoja.

Tässä kurssin ensimmäisessä kokonaisuudessa käymme läpi sisäänkirjautumiseen liittyviä asioita ja sen lisäksi seuraavat asiat: miten komentoja annetaan interaktiiviselle komentotulkille, mikä on komentorivi, mitä helpotuksia komentojen antamiseen käytetyn komentotulkin komentorivieditori tarjoaa, millainen on tiedostojärjestelmä, ja millaisilla komennoilla käyttäjä voi muokata omaa nurkkaustaan tiedostojärjestelmässä.

Opittavat asiat

  1. Käyttäjätunnukseen ja salasanaan liittyvät säännöt
  2. Ikkunointijärjestelmän ja paikallisen ympäristön käyttö
  3. Selaimen käyttö kurssisivuston selaamiseen ja aineiston hakemiseen
  4. Komentotulkki
  5. tiedostojärjestelmä
  6. Tiedon hakeminen UNIX-järjestelmässä (man ja finger)

Opittavat komennot

Aineistot

Tehtävät

Lisätietoja

[ LuentoKomentolistaAineistotTehtävätLisätietoja ]
[ Kurssin kotisivuSeuraava luento ]

Laatinut: Mikko Lounela
TaY -02 kurssia varten muokannut Nicholas Volk
Sunday, 27-Oct-2002 17:15:07 EET